Cíle online soudnictví i otázky etiky byly tématem diskuse u kulatého stolu

O cílech online soudnictví v České republice – koncepčním přístupu a uchopení problematiky vzhledem ke stavu e-justice v ČR, otázkách etiky a přístupu ke spravedlnosti oproti efektivitě, klíčových prioritách či technologických limitech – se hovořilo v průběhu třetí debaty odborníků u kulatého stolu, která se konala v pondělí 11. dubna. Hosty pořadu byli JUDr. Robert Němec, LL. M., předseda ČAK, JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu, JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), přední tuzemský expert na e-justici, a Mgr. Přemysl Sezemský, ředitel Odboru elektronizace justice Ministerstva spravedlnosti ČR. Debatu i tentokrát moderoval JUDr. Jiří Majstr, ředitel ČTK.

 

Hned v úvodních dotazech se Jiří Majstr zajímal o to, jestli je o elektronizaci justice vůbec zájem a co je jejím hlavním cílem.

Jak uvedl Petr Angyalossy, on sám je velkým příznivcem elektronizace justice… Vidí v ní možnost zrychlení práce soudů. Česká justice je šestá nejrychlejší v Evropě. Proto u nás potřeba zrychlení není tak zásadní, ale samozřejmě to lze i vylepšit. E-justice nám umožní být ještě rychlejší…,“ řekl předseda NS. Zmínil mimo jiné i současnou situaci a využití elektronického platebního rozkazu, které již nyní dává soudcům větší prostor pro to, aby se mohli zabývat závažnějšími kauzami. A také aktuální počin Nejvyššího soudu, který od ledna tohoto roku publikuje tzv. Zelenou sbírku soudních rozhodnutí pouze v elektronické podobě na webu soudu zdarma tak, aby byla k dispozici odborné i laické veřejnosti.

 

Podle předsedy ČAK Roberta Němce žijeme ve světě, kde existuje informace v digitální podobě a bylo by dobře, kdyby s ní mohly pracovat i soudy… „Je logické, že generace, která právě přechází do online prostředí, bude počítat s tím, že zde bude moci řešit i své problémy. A právní svět včetně justice na to budou muset reagovat,“ konstatoval Robert Němec. Jak dále řekl, z hlediska výkonu advokátní praxe je nyní největší překážkou neexistence elektronického spisu, do kterého by mohly všechny „části soustavy“ nahlížet ze vzdáleného přístupu.

 

Přístup ke spravedlnosti, k rozhodování, optimalizace procesů a s tím spojené odhalení nových cest, to jsou hlavní cíle elektronizace justice, jak je vidí Pavel Loutocký. A také stav, kdy se občan nebude bát řešit své spory, nenechá je vyšumět a také díky tomu nebudou narůstal ekonomické ztráty.

 

 

I Přemysl Sezemský vidí v e-justici zefektivnění a optimalizaci procesů. Podle něj by občané i společnosti měli mít možnost podávat co nejlepší, strojově čitelná, strukturovaná podání… A soudy musí mít systémy, které by napomáhaly soudcům v jejich práci. Důležitá je dle něj i problematika administrativy na soudech, aby jejich zaměstnanci uměli pracovat s metadaty, která mají k dispozici.

 

 

V další části kulatého stolu se hovořilo o úkolech pro nejbližší období, online rozhodování sporů, o konečném verdiktu o vedení elektronické agendy či o aktuálních projektech, jež řeší Ministerstvo spravedlnosti, hosté také odpovídali na zaslané dotazy.

Celou diskusi můžete zhlédnout zde:  https://youtu.be/GDPaETvk3KE

Kulaté stoly, kterých je naplánováno celkem sedm, jsou součástí plnění výzkumného projektu o přípravě online soudnictví, financovaného Technologickou agenturou ČR. Řešiteli jsou advokátní kancelář PRK Partners, Masarykova univerzita v Brně a Vysoké učení technické Brno.

Další kulatý stůl na téma online justice se uskuteční opět za měsíc, o jeho konání Vás bude Advokátní deník včas informovat.

Redakce AD
Foto: redakce AD

  

 

 

Go to TOP