ČAK se vyjádřila k závěrům NSZ o odposleších v brněnské věznici

Česká advokátní komora (ČAK) vzala na vědomí informaci o výsledku šetření Nejvyššího státního zastupitelství v kauze odposlechů v brněnské vazební věznici. Komora kvituje, že NSZ věc prověřilo, zjistilo pochybení a učinilo opatření systémově bránící opakování nezákonných odposlechů porad mezi obhájci a jejich klienty. Předpokládá současně, že NSZ vyvodí i důsledky vůči osobám, které v dané věci pochybily.

Česká advokátní komora očekává, že závěry NSZ bude reflektovat i Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, před kterou prezentovali příslušní zástupci VSZ v Olomouci závěry odlišné od zjištění NSZ.

Předseda ČAK obdržel informaci o přezkoumání, které JUDr. Igor Stříž provedl na podnět ČAK, jakož i z vlastní iniciativy, dne 11. 4. 2022. „Podle zjištění NSZ bylo systémově zabráněno nezákonným odposlechům porad mezi obhájci a jejich klienty, a zejména že mediálně zjištěný případ odposlechu mezi advokátem a jeho klientem, který se stal součástí spisu, byl tedy výjimečný exces, který ovšem bude NSZ dále řešit,“ okomentoval reakci nejvyššího státního zástupce JUDr. Igora Stříže předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M.

S ohledem na význam důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem, jakožto nedílné součásti práva na právní pomoc, bude Česká advokátní komora tento případ nadále sledovat. A nadále bude prosazovat takovou zákonnou úpravu, v jejímž rámci bude důvěrnost vztahu mezi klientem a advokátem důsledně chráněna. 

Je třeba připomenout, že v souvislosti s kauzou odposlechů deseti výslechových cel ve Vazební věznici Brno-Bohunice (kde měly probíhat i porady obhájců s jejich klienty) a v souvislosti s informacemi, které zazněly na jednání Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (na jejímž jednání zástupci SZ a GIBS výslovně vyloučili, že by při sledování, byla byť jen zaznamenána komunikace jakýchkoliv třetích osob), které jsou ale v rozporu s mediálními informacemi následně zveřejněnými (z nichž pro změnu vyplývá, že komunikace obhájce a klienta zaznamenána byla, a navíc že s těmito záznamy bylo následně procesně nakládáno), se předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., obrátil 17. 2. 2022 dopisem na nejvyššího státního zástupce JUDr. Igora Stříže a požádal ho, aby v rámci svých kompetencí prověřil ony mediální informace v kauze a případně přijal opatření v rámci svých pravomocí, která budou vhodnou nápravou situace.

Redakce AD

Foto: Vězeňská služba ČR

Go to TOP