Česká asociace právniček nabídne diskusi na aktuální právní témata

Opatření proti praní špinavých peněz a aspekty právní úpravy exekučního řízení budou tématem semináře Právnická kavárna s CWLA pořádaný Českou asociací právniček, který se uskuteční ve čtvrtek 12. května od 9 hodin v zasedací místnosti č. 38 Právnické fakulty UK v Praze.

 

Právnická kavárna s CWLA

12. května 2022 od 9 hodin

Právnická fakulta UK v Praze, přednášková místnost č. 38

 

9:00 – 12:00 hodin: Dopolední seminář k problematice AML s Mgr. Markétou Hlavinovou

Mgr. Markéta Hlavinová působí od roku 1999 na Finančním analytickém úřadu, kde se v minulosti věnovala problematice mezinárodní spolupráce a kontroly povinných osob. Od roku 2016 pracuje v Právním odboru FAÚ, v současné době jako ředitelka, odpovědná mj. za oblast legislativy. Věnuje se přednáškové činnosti (téma Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu a jeho očekávané změny od r. 2021, opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR aj).

13:00 – 16:00 hodin: Odpolední workshop „Aspekty právní úpravy exekučního řízení“ s JUDr. Ing. Martinem Štikou

V rámci semináře budou účastníci seznámeni s aspekty právní úpravy exekučního řízení, nastíněn bude moderní přístup k vymáhání exekucí. Součástí výkladu bude i podrobný právní rozbor nového procesního institutu, kterým je chráněný účet a jehož účinnost je ke dni 1. 7. 2021. Zmíněna bude i omezující úprava, tzv. Lex Covid justice III.

Seminář povede JUDr. Ing. Martin Štika, soudní exekutor v Hradci Králové a přidružený člen Právní a legislativní komise EK ČR, doktorand na PF ZČU Plzeň, autor monografie Exekuce v praxi (vyd. Aleš Čeněk, 2021), spoluautor monografie Soudní exekuce a dále komentáře Lex Covid.

 

Poplatek za jednotlivé bloky Právnické kavárny činí Kč 500 Kč. Pro členky CWLA je účast zdarma.

Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 10. května 2022 na účet číslo 237063384/0300, kdy do poznámky uveďte své jméno a označení „Právnická kavárna“. Po konání akce Vám bude zasláno na základě fakturačních údajů uvedených v přihlášce vyúčtování.

Registrujte se na ZDEZDE.

 

 

Ve stejný den, v mezičase mezi přednáškovými bloky – od 11 do 12 hodin, se uskuteční členská schůze CWLA, na níž budou členky asociace seznámeny s aktivitami spolku i plány na letošní rok.

 

  

 

 

Kontaktní osoba: JUDr. Klára Kořínková, PhD., LL.M., info@ewla.cz.

 

Pozvánky i přihlášky na veškeré nadcházející události konané Českou asociací právniček jsou zveřejněny na webových stránkách www.cwla.cz.

 

Redakce AD
foto: CWLA, canva. com

Go to TOP