ČAK chce legislativní úpravu, aby UA advokáti mohli poskytovat právní služby

ČAK se snaží nejen koordinovat poptávku po pracovních místech advokátů z Ukrajiny, ale aktuálně prosazuje také legislativní úpravu, která by jejich práci usnadňovala. Prostě aby ukrajinským advokátkám a advokátům, jimž se podařilo do České republiky uprchnout, bylo dočasně umožněno poskytovat právní služby na našem území ve stejném rozsahu jako hostujícím evropským advokátům (tj. advokátům z členských zemí EU).

 

„Díky tomu by mohli bez jakýchkoliv administrativních překážek pokračovat v poskytování právních služeb na našem území, čímž by mimo jiné přispěli k zajištění dostupnosti právní pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny,“ míní JUDr. Robert Němec, LL.M., předseda České advokátní komory.

Podobně chce i Slovenská advokátní komora (SAK) podpořit spolupráci s ukrajinskými advokátkami a advokáty, kteří se nacházejí na Slovensku. Komora proto po dohodě se zástupci ukrajinské advokacie zřídila jmenovitý seznam, do kterého se mají možnost přihlásit kolegyně a kolegové, kteří se zajímají o pozice odborných zaměstnanců advokátních kanceláří. Své žádosti mohou zasílat na adresu pomoc@sak.sk.

„Navzdory rozdílům ukrajinského a slovenského práva si myslíme, že jde o zajímavou možnost. Setkali jsme se se vzdělanými a vysoce kvalifikovanými ukrajinskými advokáty, o nichž si myslíme, že jejich znalosti by mohly být přínosem i pro praxi našich advokátů. Zároveň tím samozřejmě vytváříme podmínky, aby mohli důstojně uplatňovat své právní znalosti i během svého pobytu na Slovensku,“ uvedl předseda SAK JUDr. Viliam Karas, PhD.

Zákon o advokacii na Slovensku, stejně jako v ČR, předpokládá, že advokát může kromě koncipientů zaměstnávat také odborné a jiné zaměstnance, které je možné pověřit výkonem některých právních úkonů.

Přestože někteří váleční uprchlíci dorazili do České republiky bez dokladů o svém vzdělání a praxi, ČAK má možnost jejich kvalifikaci ověřit. Situace v Národní advokátní ukrajinské komoře sice není ideální a registr ukrajinských advokátů, dříve veřejně dostupný, musel být z důvodu bezpečnosti z jejich webu stažen, ale Komora funguje. Přes e-mail je ČAK nápomocna i při ověřování identity a kvalifikace ukrajinských advokátů, kteří přišli do ČR.

 


A protože ČAK chce těmto lidem pomoci a efektivně koordinovat nabídku pracovních příležitostí a poptávku po nich, umístila na svém oficiálním webu pod bannerem HELP UKRAINE další informace o možnostech zaměstnávání ukrajinských advokátů. V seznamu je v této chvíli pět životopisů ukrajinských advokátek a advokátů z Prahy, Plzně a středních Čech, kteří by byli vděčni za jakoukoliv možnost vrátit se tu k práci, kterou umějí a mají rádi.


Redakce AD
Foto: ČAK; SAK; canva.com

 

 

Go to TOP