Kraje by mohly získat novou pravomoc ohledně archeologických nálezů

Kraje by nově mohly dostat pravomoc ke stanovení požadavků zejména na zpracování archeologických nálezů a dokumentace k nim. Předpokládá to novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kterou obdržela Poslanecká sněmovna od Pardubického kraje. Hejtmanství vedly ke zpracování návrhu špatné zkušenosti s některými organizacemi oprávněnými archeologické průzkumy provádět.

 

Krajští politici ve zdůvodnění uvedli, že se do muzeí dostávají špatně zakonzervované a zpracované nálezy, dokumentace bývá nekvalitní. „Nevhodně použitou metodikou při záchranném archeologickém výzkumu dochází k nenávratnému poškození archeologického kulturního dědictví,“ stojí v důvodové zprávě.

Kraje by mohly podle novely vydat nařízení, v nichž by stanovily mimo jiné způsob ošetření movitých archeologických nálezů, způsob jejich evidence, obsahové náležitosti dokumentace a lhůty pro předání těchto nálezů. Jako jejich vlastníci by navíc mohly při záchranných archeologických výzkumech nakládání s předměty kontrolovat. Za porušení krajského nařízení by společnostem, které mají oprávnění provádět archeologické průzkumy, hrozila peněžitá pokuta, až do výše několika milionů korun.

Předloha by také rozšířila možnosti odebírání oprávnění. Organizace o ně nyní mohou přijít, pokud přestanou splňovat odborné předpoklady. Nově by ztráta oprávnění výslovně hrozila také při závažném porušení zákonných povinností nebo při opakovaném překračování v posledních dvou letech.

Novelu nejprve posoudí vláda, rozhodnou o ní zákonodárci.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP