MSp vyhlásilo diskusi k Akčnímu plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí

Ministerstvo spravedlnosti vyhlásilo dnem 18. března 2022 veřejné konzultace k přípravě nového Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí. Cílem vyhlášených veřejných konzultací je shromáždění návrhů na závazky České republiky v oblasti otevřeného vládnutí, které by mohly v následujících dvou letech přispět k otevřenějšímu vládnutí v České republice.

Cílem veřejných konzultací je prostřednictvím spolupráce a dialogu s občany, neziskovými organizacemi, akademickou sférou, profesními komorami a dalšími profesionály ve svých oborech navrhnout a přijmout takové závazky, které principy otevřeného vládnutí naplňují.

Otevřené vládnutí je založeno na hodnotách transparentnosti, odpovědnosti za své jednání a zapojování veřejnosti do procesů rozhodování a nastavování politiky a v neposlední řadě i poskytování smysluplné zpětné vazby. Posláním mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí je pak ve svých členských státech otevřené vládnutí podporovat.

Návrhy na závazky je možno zaslat písemně, e-mailem nebo poštou nejpozději do 5. dubna 2022. Návrhy je tak možné přijít prezentovat osobně (i online) na veřejný workshop, který se uskuteční dne 11. dubna 2022 a kterým bude první kolo veřejných konzultací ukončeno. Předchozí registrace na workshop je nutná.

Více informací o způsobu zaslání návrhu závazků a požadavcích na ně, o možnosti přihlášení na veřejný workshop a o zapojení České republiky do Partnerství pro otevřené vládnutí najdete v podkladovém materiálu (ZDE nebo ZDE).

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

 

Go to TOP