Ukrajinská národní advokátní komora řeší problémy s fake news

Prezidentka Ukrajinské národní advokátní komory a Rady advokátů Ukrajiny (NAAU/RAU) Lidia Izovitova svolala na středu 16. března 2022 mimořádné zasedání. V režimu videokonference přijala následně RAU rozhodnutí obrátit se na SBU, Úřad nejvyššího státního zástupce, SBI a kyber-policii ohledně falešné facebookové stránky NAAU a zveřejnění informací o rezignaci prezidentky NAAU/RAU Lydie Izovitove a ukončení činnosti RAU.

 

Fake news byla zveřejněna dne 16. března ráno na falešné facebookové stránce, která se snaží napodobit oficiální stránku NAAU, a tak uvést její návštěvníky v omyl.

RAU ve svém prohlášení odsoudila vytvoření stránky i šíření nepravdivé zprávy. Obzvláště rozhořčena byla skutečností, že v době války posiluje vytváření a šíření nepravdivých informací o pozastavení činnosti Ukrajinské národní advokátní komory narativy o delegitimizaci ukrajinských státních institucí, jakož i zvyšování separatistických nálad.

Úřad prezidenta, orgány činné v trestním řízení a vojenské správy již dříve opakovaně informovaly o nepřátelských záměrech šířit fake news o kapitulaci ukrajinských úřadů, útěku starostů s cílem destabilizovat určité regiony, jednotlivé instituce a zemi jako celek. Varování před nebezpečím šíření takových zpráv i před trestní odpovědností za jejich publikování bylo opakovaně zveřejňováno oficiálními kanály a médii. Osoby zapojené do vytváření nepravdivých prohlášení týkajících se Ukrajinské národní advokátní komory a podílející se na jejich šíření záměrně přispívají k informační kampani agresora a zvyšují paniku v zemi.

RAU pověřila Výbor pro ochranu práv právníků při NAAU a Výbor pro kybernetickou bezpečnost, aby identifikovaly právníky zapojené do vytvoření fake news a jejího šíření, ale také do vytvoření falešné stránky na Facebooku s názvem „NAAU“, jež vznikla za účelem šíření nepravdivých a urážlivých informací o Komoře a používá symboly NAAU, design informačních materiálů NAAU, fotografie i texty z oficiálních webových stránek NAAU.

RAU se dále rozhodla obrátit se na regionální zástupce Komory, aby přivedla právníky zapojené do těchto informačních provokací k odpovědnosti a disciplinárnímu řízení.

NAAU dále zveřejnila oficiální stanovisko, v němž informovala o tom, že primárním zdrojem informací o činnosti NAAU je výhradně webová stránka NAAU, oficiální stránka na Facebooku a kanál Telegram.

„Upozorňujeme právníky na skutečnost, že všechny zprávy, oznámení o událostech, prohlášení o postojích a odvolání jménem RAU jsou zveřejňovány na webových stránkách NAAU a na sociálních sítích, které jsou oficiálními informačními zdroji NAAU,“ stojí v dokumentu. „Na Facebooku to jsou oficiální stránky Národní advokátní komory UkrajinyAdvokátní rady Ukrajiny a kanál Telegram. Kromě toho lze informace o práci NAAU získat týdně ve formátu e-mailu,“ upozornila dále NAAU.

V reakci na stížnost NAAU správa Facebooku stránku, která napodobovala oficiální stránku Ukrajinské národní advokátní komory a obsahovala urážlivé a nepravdivé informace, zablokovala.

 

Zdroj: NAAU
Foto: unba.org.ua

 

Go to TOP