Zaměstnancům zůstane stejné právo na zastoupení v dozorčí radě

Zaměstnancům zůstane do budoucna stejné právo na zastoupení v dozorčích radách velkých akciových společností, jako mají nyní. Rozhodla tak Sněmovna při schvalování novely zákona o obchodních korporacích.

Vláda v ní chtěla toto právo pro část případů omezit. Poslanci ale dali přednost návrhu poslance Jana Chvojky na zachování současného stavu. Rozsáhlá změna zákona o obchodních korporacích a dalších zákonů má podle vlády hlavně zpřehlednit právní úpravu a snížit regulatorní zátěž podnikatelů. Nyní ji dostane k projednání Senát.

V současnosti volí zaměstnanci společností s více než 500 pracovníky třetinu členů dozorčích rad. Kabinet v novele navrhl, aby volili jen jednoho. Předloha ale ve vládní verzi také předpokládala tříčlenné dozorčí rady, pokud stanovy neuvádějí něco jiného.

Sněmovna schválením Chvojkova pozměňovacího návrhu už nehlasovala o úpravě Marka Bendy, podle níž by pro firmy bylo zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách dobrovolné, muselo by být zakotveno ve stanovách. Na návrh Dominika Feriho umožnila Sněmovna, aby správní rada akciové společnosti mohla být jednočlenná, zatímco vládní návrh počítal nejméně se tříčlennou.

Sněmovna na návrh svého ústavně právního výboru vypustila z předlohy změny týkající se družstev, protože je bude řešit samostatná předloha. Společníci si budou moci vzít na valnou hromadu jednu jimi určenou osobu, pokud stanovy nestanoví jinak. Taková osoba bude muset doložit, že je zavázána ke stejné mlčenlivosti jako společník. Půjde například advokáta, který bude společníkovi radit, zda je vše v souladu se zákonem.

Schválená předloha také umožní soudům nařídit likvidaci neaktivních obchodních korporací. Podmínkou bude, že společnost dvakrát po sobě nezaloží do sbírky listin účetní závěrku a současně nebude možné tuto společnost kontaktovat. Opatření má zabránit existenci neaktivních firem, které můžou sloužit jako takzvaní bílí koně pro daňové podvody a nelegální aktivity.

Rozsáhlá změna zákona korporátního práva reaguje na nedostatky právní úpravy v praxi. Vláda uvádí, že novelizace zákona bude mít příznivé dopady na podnikatelské prostředí, například na snížení regulatorní zátěže nebo přehlednější právní úpravu.

Změny v zákoně o obchodních korporacích mají podle Ministerstva spravedlnosti ČR snížit zátěž pro podnikatele a odstranit z textu zákona nejednoznačnosti. Mají také zajistit větší transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev v situacích, kdy je členem jejich voleného orgánu právnická osoba. U takové právnické osoby bude nově vždy dohledatelná fyzická osoba, která jejím jménem jedná, a kterou lze případně volat k odpovědnosti.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP