NSS zamítl stížnost magistrátu proti zrušení kolaudace části tunelu Blanka

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl svým rozsudkem 10 As 50/2021 – 83 zveřejněným dne 15. března 2022 kasační stížnost Magistrátu hl. m. Prahy proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zrušil kolaudační souhlas pro část tunelového komplexu Blanka. Jde o úsek mezi Špejcharem a Pelc Tyrolkou. Důvodem pro loňský zásah Městského soudu v Praze bylo nedodržení jedné z podmínek stavebního povolení, konkrétně části protihlukových opatření – výměny oken.

 

Úsek městského okruhu Špejchar – Pelc Tyrolka získal stavební povolení v roce 2006 s řadou podmínek, včetně protihlukových opatření na obytných a zdravotnických budovách v okolí. V září 2019 provedl Magistrát hl. m. Prahy závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a v říjnu téhož roku vydal kolaudační souhlas.

Na Městský soud v Praze se pak obrátil spolek „Holešovičky pro lidi“ a jeden z rezidentů ulice V Holešovičkách. Uplatnili řadu námitek, většinu z nich soud vyhodnotil jako nedůvodných. Dal jim však za pravdu alespoň v tom, že část navržených protihlukových úprav nebyla včas dokončená, a proto kolaudační souhlas zrušil.

Magistrát reagoval neúspěšnou kasační stížností k NSS. Ve stížnosti uvedl, že městský soud chápal spornou podmínku příliš doslovně a že se hluková zátěž v mezičase snížila díky dalším opatřením. Podle NSS nejde o relevantní argumenty.

„Podmínka č. 21 stavebního povolení uložila stavebníkovi povinnost provést protihluková opatření podle protihlukové studie, a současně z ní tak plynulo právo vlastníků nemovitostí mít tato opatření na svých domech provedena,“ stojí v rozhodnutí NSS.

Správní soud také připomněl, že s většinou námitek k hlukové zátěži, emisím do ovzduší a nedostatečné koordinaci staveb pisatelé žaloby neuspěli. „Žalobci však budou mít možnost podat případně žalobu i proti novému kolaudačnímu souhlasu,“ uzavřel NSS.

Rozsudek NSS 10 As 50/2021 – 83 naleznete ZDE.

 

Zdroj: ČTK, NSS
Foto: canva.com 

 

Go to TOP