MPO: V souvislosti s ochrannou spotřebitele se chystá novela zákona

V souvislosti s ochrannou spotřebitele se podle Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) chystá novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a také úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Úprava legislativy by měla řešit například konkrétní možnosti řešení pro oběti nekalých obchodních praktik nebo zavedení preventivních kontrol takzvaných formulářových smluv. V novele občanského zákoníku by měly být napraveny nesprávně převedené formulace evropských předpisů. V online diskusi organizace dTest to v úterý 15. března 2022 řekla vedoucí Oddělení spotřebitelské legislativy MPO JUDr. Věra Knoblochová, Ph.D.

 

Novela občanského zákoníku, která napravovala nesprávnou transpozici evropských předpisů a obsahovala dvě nové směrnice upravující odpovědnost z vadného plnění, byla v minulém volební připravena v Poslanecké sněmovně. „Bohužel ke schválení novely nedošlo, tím pádem se nám nyní časově potkaly dvě připravené novely, které se dají dohromady,“ uvedla Věra Knoblochová. Dodala, že vláda už dostala návrh na změnu zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Po schválení ho dostanou k posouzení poslanci.

Průměrný spotřebitel podle Věry Knoblochové například neví, že pokud se stane obětí nekalé obchodní praktiky, může podle občanského zákoníku využít ustanovení o omylu a domáhat se neplatnosti právního úkonu. Novela zákona o ochraně spotřebitele by měla usnadnit domáhání se svých práv a lidem, kteří se stanou obětí nekalých obchodních praktik, přímo umožnit odstoupit od smlouvy, nebo žádat slevu z kupní ceny.

Spotřebitelé nyní podle doktorky Knoblochové nemají dále možnost ovlivnit znění všeobecných obchodních podmínek v takzvaných formulářových smlouvách, které často používají například energetické společnosti.

„Dnes na základě občanského zákoníku se spotřebitelé mohou domáhat toho, že by jednotlivá nepřiměřená ujednání nebyla ve vztahu k nim závazná. Jsme na ministerstvu přesvědčeni o tom, že preventivní kontrola ze strany dozorových orgánů bude mnohem účinnější a efektivnější,“ řekla vedoucí Oddělení spotřebitelské legislativy MPO Knoblochová. Podnikatelům, u kterých se zjistí pochybení budou hrozit pokuty a zákaz užívání takových smluv, respektive ujednání.

Prodejci budou muset nově také při poskytování slev zveřejňovat nejnižší cenu, za kterou zboží nabízeli v posledních 30 dnech. Novela dále zahrnuje nové informační povinnosti například pro online tržiště.

V případě občanského zákoníku se podle Věry Knoblochové chystá například změna u uzavírání smluv po telefonu, kdy podnikatel bude muset zaslat nabídku v textové podobě, teprve po jejím potvrzení, bude platná. Zakotven by měl být také předpis, že pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy o hlavním závazku, automaticky se bez sankcí zruší i vedlejší smlouvy.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu hodlá do roku 2030 provést analýzu předpisů na ochranu spotřebitele optikou stávající doby, vyhodnocení účinnosti dozoru nad trhem či účinnost fungování mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,“ doplnila JUDr. Věra Knoblochová, Ph.D.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP