Tématem konference Rodina v právu a bezpráví bude výživné

Unie rodinných advokátů ve spolupráci s Českou advokátní komorou a společností epravo.cz pořádá ve středu 11. května 2022 již IV. ročník konference Rodina v právu a bezpráví, tentokrát na téma výživné.

 

Jak se stanoví výživné v covidové době? Co má na rozhodování o jeho výši vliv? Co naopak nehraje roli vůbec? Dá se jednou určené výživné snížit? Jak najít příjmy nespolupracujícího rodiče? A co výživné placené nebo vymáhané do ciziny? Tyto i mnohé další otázky budou předmětem diskuse IV. ročníku konference Rodina v právu a bezpráví, která se bude konat jak prezenčně – 11. května 2022 od 9 hodin v hotelu Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1, tak zároveň i online.

Na konferenci vystoupí špičky rodinného práva a další experti, kteří se problematikou výživného léta zabývají, například ústavní soudce JUDr. Tomáš Lichovník, Mgr. Jana Provazníková, předsedkyně SROS, emeritní soudkyně JUDr. Hana Nová, Mgr. Barbora Brozová Rittichová z Ministerstva spravedlnosti nebo JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., proděkanka UPOL a další…

Advokáti mají na konferenci 50% slevu, kód k jejímu uplatnění je: SC22rP5.


Redakce AD
Foto: Unie rodinných advokátů

Go to TOP