Využívání umělé inteligence musí být vyváženo zavedením kontrolních opatření

Globální obchodní lídři vyjadřují vážné obavy z rozhodnutí učiněných umělou inteligencí (AI) a jejích pochybení – a to navzdory tomu, že ji už nyní využívá až 60 % společností. Jedna z největších celosvětově působících právních společností Dentons vyzývá k aplikaci etických principů, aby využívání umělé inteligence bylo vyváženo zavedením patřičných kontrolních opatření.

 

Společnost Dentons provedla v září 2021 online průzkum mezi předními světovými obchodními lídry o tom, jak využívají AI technologie a jaké příležitosti a rizika pro ně tyto technologie představují. Výsledky průzkumu ukazují, že si společnosti po celém světě uvědomují řadu výhod, které užití umělé inteligence představuje, jako například úsporu času, využití automaticky zpracovaných dat v rozhodovacích procesech a snížení pravděpodobnosti lidských chyb při zpracování dat. Z průzkumu zároveň vyplývají i obavy z užívání AI, a to v následujících oblastech:

  • v závislosti na právní oblasti 55 % až 75 % respondentů nezná relevantní AI legislativu ve své zemi a 63 % z nich neví, který veřejnoprávní subjekt je zodpovědný za regulaci v této oblasti;
  • 81 % respondentů uvádí, že má vážné obavy související s ochranou osobních údajů, ale jen 55 % dotazovaných společností má zavedená pravidla pro ochranu osobních i neosobních údajů;
  • pouze 19 % respondentů uvedlo, že mají jasnou strategii či scénář pro využití umělé inteligence. To znamená, že společnosti umělou inteligenci zavádějí, aniž by dostatečně zvážily veškerá rizika, relevantní legislativu či měly nastavené interní kontrolní mechanismy nezbytné k zajištění správného využívání AI;
  • 80 % respondentů zmínilo nejistotu v otázce odpovědnosti za rozhodnutí učiněná umělou inteligencí nebo za její pochybení;
  • 57 % respondentů má obavy z možné diskriminace způsobené činností systémů umělé inteligence;
  • společnosti očekávají od regulatorních orgány nastavení ochranných mechanismů pro využívání AI ve vztahu k: ochraně soukromí (61 %), ochraně spotřebitele (52 %), trestní odpovědnosti (46 %) a duševnímu vlastnictví (45 %).

„Umělá inteligence se stala součástí běžného života a společnosti jedou na vlně optimismu spojeného s možnostmi růstu, které implementace těchto rychle se vyvíjejících technologií přináší,“ uvedl Giangiacomo Olivi, vedoucí evropské praxe Dentons pro oblasti ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti, duševního vlastnictví a technologií.

„Globální lídři ale začínají řešit zásadní otázky spojené s odpovědností za správné využívaní umělé inteligence, její regulací a související compliance. Musíme co nejdříve zahájit dialog o kontrolních mechanismech potřebných pro ochranu společností, zákazníků, všech zúčastněných stran a obecně celé komunity. Zveřejněním výsledků průzkumu Dentons apeluje na aplikaci etických principů, aby využívání umělé inteligence bylo vyváženo zavedením patřičných kontrolních opatření. Ohled na morální zásady musí být nezbytnou součástí procesu vývoje technologií umělé inteligence a obchodní cíle vyváženy prioritním zaměřením na člověka,“ uzavřel Giangiacomo Olivi.

Průzkumu společnosti Dentons se zúčastnilo 209 předních globálních společností. Dalších 698 odpovědí bylo získáno prostřednictvím anket mezi uživateli na LinkedIn. Výsledky průzkumu doplňuje publikace Dentons Artificial Intelligence Guide, která prezentuje pohled advokátů Dentons na právní a regulatorní problematiku vztahující se na společnosti využívající umělou inteligenci. Průvodce také obsahuje stručné přehledy vládních strategií a regulatorního vývoje v Evropě, Kanadě, Číně, Indii, Izraeli a ve Spojených státech amerických. Kompletní zpráva je k dispozici ZDE.

Odkazy na studii a současně hub společnosti Dentons naleznete ZDEZDE.

 

Zdroj: Dentons CZ/Beaufort CZ
Foto: canva.com

 

Go to TOP