Tíživou finanční situaci advokátů pomáhá řešit sociální fond ČAK

Advokátky a advokáti mohou i nadále, stejně jako během uplynulého roku, žádat o příspěvek či půjčku ze sociálního fondu ČAK na překlenutí finančních obtíží či jinak nepříznivé sociální situace. Komora je tak připravena pomoci svým členům, kteří se nezaviněně ocitnou v důsledku nouzového stavu a navazujících krizových a mimořádných opatření ve složité životní situaci.

Již během loňského jarního nouzového stavu schválilo představenstvo ČAK zásady pro operativní řešení žádostí advokátek a advokátů, stejně jako advokátních koncipientek a koncipientů o příspěvek či půjčku. Zároveň představenstvo ČAK pověřilo rozhodováním o těchto žádostech tříčlennou komisi ve složení předseda ČAK, tajemník ČAK a vedoucí hospodářského a organizačního odboru ČAK.

„Do současné doby eviduje Česká advokátní komora 11 žádostí, osm z nich již bylo kladně vyřízeno a zbylé tři právě řešíme,“ uvedl tajemník ČAK JUDr. Petr Čáp, který je jedním z členů komise. Její zasedání k tomuto tématu svolává pravidelně předseda ČAK podle počtu nových žádostí, v současné době se komise schází jednou týdně, takže vyřizování žádostí je plynulé a nemá zbytečné prodlevy.

Komora prozatím poskytla advokátům, kteří se na ni se žádostí obrátili, finanční pomoc k překonání finanční tísně v celkové částce několika set tisíc korun. Ze sociálního fondu pak byla poskytnuta i jedna bezúročná půjčka.

Veškeré informace a podmínky k podání žádosti, včetně příslušných formulářů, jsou k dispozici ZDE.

„I nadále se mohou členové advokátního stavu na ČAK obracet, její sociální fond jim je k dispozici podle zásad, jež platí v plném rozsahu i pro současný nouzový stav. Je naším společným zájmem pomoci vytvořit epidemií postiženým advokátům takové podmínky, aby se mohli v klidu soustředit na svoji další práci a nebyli na řešení dočasně nepříznivé sociální situace sami,“ dodal předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek.

Redakce AD
Foto: ČAK; Pixabay

 

Go to TOP