Bankovní novelu poslanci schválili, ČNB může po bance žádat změnu auditora

Česká národní banka bude moci žádat po bankách ve stanovených případech změnu auditora. Počítá s tím novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, kterou dnes stvrdila Sněmovna. Poslanci do ní na návrh senátorů navíc vložili senátní pozměňovací návrh, který mění zákon o daních z příjmů. Návrh ponechává daňové osvobození výnosů z dluhopisů vydávaných v zahraničí daňovými rezidenty České republiky, pokud plynou daňovému nerezidentovi. Podle dřívějšího vyjádření Ministerstva financí by toto osvobození v důsledku přechodného ustanoveni k tzv. daňovému balíčku 2021 jinak přestalo platit ke konci letošního roku. Novelu i se senátní změnou nyní dostane k podpisu prezident.

 

Novela přichází s tím, že ČNB bude moci požadovat po bankách změnu auditora, pokud svým jednáním poruší povinnosti dané zákonem o auditorech. Předloha vychází z nových právních předpisů Evropské unie. Má podle vlády také posílit odolnost bank a dalších regulovaných firem vůči případným ekonomickým otřesům a přispět k upevnění finančního systému.

Důvodem, proč bude moci ČNB požadovat výměnu auditora, bude to, že jí auditor nesdělí některé skutečnosti, které při auditu zjistil. Auditor musí například sdělit ČNB, pokud zjistil, že banka porušila právní předpisy upravující podmínky její činnosti nebo zjistil skutečnosti, které mají zásadní negativní vliv na její hospodaření. Družstevní záložně bude moci ČNB výměnu auditora nařídit.

Centrální banka bude moci například uložit požadavky na kapitál v návaznosti na výsledky vyhodnocování, pokud třeba zjistí, že banka je vystavená rizikům, které ale nemá dostatečně pokryty kapitálovými požadavky podle příslušného evropského nařízení.

Norma dále mění pravidla pro výpočet kapitálového požadavku u tzv. Pilíře 2 nebo upravuje výpočet kapitálových rezerv. Mezi další změny patří povinnost banky evidovat údaje o úvěrech poskytnutých členům statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady banky a jejich spřízněným osobám. Na základě transpozice evropské směrnice doplňuje do zákona genderovou neutralitu zásad a postupů odměňování. „Za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty náleží stejná odměna jak pro muže, tak i pro ženy, jedná se tedy o promítnutí zásady rovného zacházení a nediskriminace pohlaví do těchto požadavků,“ uvádí důvodová zpráva.

Zdroj: ČTK
Foto: cnb.cz

Go to TOP