Poslední majitel Hrubé Skály přišel o občanství, potvrdil Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) zveřejnil své usnesení sp. zn. II.ÚS 1064/20 ze dne 28. 1. 2022, v souladu s nímž Johann Aehrenthal – poslední šlechtický majitel zámku Hrubá Skála a hradu Valdštejn na Semilsku – přišel v období druhé světové války o československé občanství. Johann Aehrentahl se po okupaci přihlásil k německé příslušnosti, majetek rodu tak po válce připadl státu. Rozhodnutí o zachování československého občanství by pro jeho dědice bylo významné kvůli možnosti uplatnit restituční nárok. ÚS však stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou.

 

Johann Aehrenthal zemřel v roce 1972 v Rakousku. Na české úřady se kvůli otcovu občanství obrátil v roce 2006 jeho syn Jan. Když zemřel, vstoupila do řízení jeho manželka Alice, tedy snacha Johanna Aehrenthala, která žije v Rakousku. Pokoušeli se doložit, že Johann Aehrenthal pomáhal československému odboji a měl židovské kořeny.

Městský soud v Praze ale potvrdil rozhodnutí ministerstva vnitra, které nevyhovělo žádosti o zachování československého státního občanství. Stejný názor zaujal také Nejvyšší správní soud. „Není zde žádných pochybností o tom, že původní žadatel (Johann Aehrenthal) získal německou státní příslušnost,“ stálo v rozhodnutí NSS.

Podle správního soudu je zřejmé, že Aehrenthal v době okupace projevil osobní i morální kvality a mnoha lidem hmotně i jinak pomohl. Nelze z toho však vyvozovat, že se aktivně účastnil boje s okupační mocí, což by mohlo vést k zachování československého občanství.

Důvod k zásahu nenašel ani ÚS. „Doloženo bylo toliko to, že J. A. pomáhal lidem skrývajícím se na jeho pozemcích, nikoliv již to, že by tito lidé prováděli konkrétní bojovou činnost směřující k oslabení nepřítele,“ stojí v usnesení. Před soudy neobstála ani argumentace o židovských kořenech rodiny.

Zámek Hrubá Skála i hrad Valdštejn připadly po roce 1945 státu, stejně jako další nemovitý majetek Aehrenthalů. Zámek nyní slouží jako hotel v soukromém vlastnictví, hrad je v držení města Turnova.

Usnesení sp. zn. II.ÚS 1064/20 ze dne 28. 1. 2022 naleznete ZDE.

 

Zdroj: ČTK
Foto: hotelhrubaskala.cz

 

 

Go to TOP