Novým prezidentem CCBE se stal irský advokát James McGuill

Novým prezidentem CCBE se pro tento rok stal James MacGuill (Irsko), jeho prezidentství pak podpoří tři viceprezidenti – Panagiotis Perakis (Řecko), Pierre-Dominique Schupp (Švýcarsko) a Thierry Wickers (Francie).

 


James MacGuill je rodák z Dundalku v hrabství Louth. Vystudoval práva na University College Cork v roce 1983 a v roce 1986 byl zapsán do seznamu advokátů. Následně získal diplom v rozhodčím řízení v roce 1991 a v roce 1996 byl jmenován notářem. Od té doby působí v soukromé praxi jako účastník řízení s důrazem na veřejné právo, zejména trestní právo.

Jeho advokátní praxe zahrnuje domácí i mezinárodní případy, a to jak v rámci Evropské unie, tak mimo ni. Zastupuje klienty před všemi evropskými soudy a aktivně se zapojil do The Law Society of Ireland a předsedal mnoha jejím výborům, včetně trestního práva, lidských práv, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a financí. Byl také předsedou pracovní skupiny pro boj proti praní špinavých peněz a v letech 2007-2008 působil jako prezident irské advokátní komory.

James MacGuill, který vystřídal na postup prezidenta CCBE Margarete von Galen, která pozdravila i loňský 8. sněm ČAK, byl již od roku 2008 kandidátem do Rady evropských advokátních komor CCBE, dále pak vedoucím irské delegace a předsedou výboru pro trestní právo CCBE. Je řídícím partnerem v mezinárodní advokátní kanceláři MacGuill & Company se sídlem v Irsku, která se specializuje na občanské a trestní právo, včetně závažných podvodů, praní špinavých peněz, terorismu, ale i na lidská práva či mezinárodní občanské a obchodní spory.

Prezidenti CCBE od roku 2010

Rada evropských advokátních komor – CCBE, která byla založena v roce 1960, zastupuje advokátní komory a právnické společnosti 45 zemí a jejím prostřednictvím více než jeden milion evropských právníků. Zatím prvním a jediným českým prezidentem CCBE byl v roce 2018 JUDr. Antonín Mokrý, aktuálně náhradník představenstva ČAK.

Redakce AD; CCBE
Foto: CCBE

 

Go to TOP