Nový předseda NSS Karel Šimka: S napětím jsem čekal, jak to dopadne

Exkluzivně pro AD

Dne 2. února 2022 se ujal funkce předsedy Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. Excelentní právník patřící k nejuznávanějším odborníkům na správní právo a držitel celojustičního ocenění Právník roku 2017 poslal již v den svého jmenování zdravici čtenářům Advokátního deníku. V ní zdůraznil, že bude vždy podporovat spolupráci mezi justičními stavy a zasazovat se o nezávislou a samosprávnou advokacii. Advokátní deník nyní jako první přináší s Karlem Šimkou exkluzivní rozhovor v jeho nové roli.

 

Vážený pane doktore, prvně přijměte prosím naši upřímnou gratulaci k jmenování předsedou Nejvyššího správního soudu. Do poslední chvíle se nevědělo, kdo ze tří navržených kandidátů se předsednického postu ujme. Doufal jste, že to budete právě Vy?

Dokud dýchám, doufám, říká se. Pokud bych se předsedou nestal, nijak úkorně bych to nenesl, na tento post není žádný nárok. Byla to otevřená situace, která se mohla vyvinout jakkoli. Takže jsem s napětím čekal, jak to dopadne, dokud to nedopadlo.

 

Převzetí nejvyššího postu NSS bude jistě velkou změnou oproti dosavadnímu životu „běžného soudce“ NSS. Co očekáváte, že Vás aktuálně nejvíce zaměstná?

Změna to nepochybně bude. V první řadě musím převzít všechny „předsednické“ agendy, upravit rozvrh práce a seznámit se s řadou detailů fungování soudu, o nichž jsem jako dosud řadový soudce nemohl mít ani ponětí. Během jara začnu pracovat na systematických a dlouhodobých úkolech, zejména na zmapování si možných posil našeho soudu pro příští léta. A doufám, že mezitím vše získá jistou rutinu a klid.

 

Na které oblasti se chcete tedy prioritně zaměřit?

Klíčové úkoly předsedy jsou určování rozvrhu práce a péče o personální obsazení soudu. Toto bude jádro mé činnosti.

 

Jste znám i svou bohatou publikační a přednáškovou činností, vyjadřujete se k mnoha celospolečenským, právním a justičním otázkám, budete v tom i nadále pokračovat?

Určitě chci zůstat odborně činný zejména ve svých oblíbených daňových agendách, ale nejprve se musím dostat do nového normálu. V prvních týdnech asi budu jako nová tvář soudu zajímat média, která se mě budou ptát na různé věci, což je přirozené. Ale obecně mám za to, že předseda by měl být mediálně uměřený a spíše se starat o fungování soudu.

 

Práci NSS významně ovlivnily poslední dva roky a s nimi spojená řízení o zrušení protipandemických opatření. Kolik návrhů již Nejvyšší správní soud dostal v nové „pandemické“ agendě?

Zatím jsme dostali něco přes 300 pandemických věcí a kolem dvou třetin z nich už jsme rozhodli.

 

To je zcela jistě velkou zátěží, uvědomíme-li si i počet soudců NSS. Ovlivnil nápad těchto práci v jiných agendách?

Je to zátěž zejména v tom, že tyto návrhy přicházejí v krátkém časovém úseku a jde o těžké a hodnotově kontroverzní právní otázky, které je žádoucí vyřešit, pokud možno v reálném čase. Takže soustředění na pandemickou agendu nám bere kapacitu věnovat se ostatním věcem, které na náš soud přicházejí v neztenčené míře. Proto úpěnlivě doufám, že pandemie už skončí a s ní i tato naše agenda.

 

Nejvyšší správní soud je oproti jiným soudům atypický v tom, že řada soudců přišla z jiné právní profese. Vnímáte, že je nějaký rozdíl mezi tím, jak soudí soudci a jak „nesoudci“? A charakterizuje něco společného ty soudce NSS, kteří za sebou mají advokátní praxi?

Soudci, kteří přišli z advokacie, znají poměry v soukromé sféře. V první řadě si uvědomují, že rozhodování lidí se odehrává v prostředí nejistoty. Daňový subjekt se v nějaký moment musí rozhodnout, zda určitý výdaj dá do nákladů, nebo ne. Nejvyšší správní soud mu pak za pět let moudře a s důkladným odůvodněním řekne, že nemohl. Ale ten člověk to rozhodnutí musel učinit tehdy, a ne po pěti letech. Bývalí advokáti pro tohle mají daleko větší pochopení, a proto jsou podle mě pro soud velmi cenní. A navíc na rozdíl od nás, kariérních soudců, zažili shánění „kšeftu“ a obavy o to, zda dost vydělají, zaplatí lidi, které zaměstnávají atd. Je potřeba, abychom tuto zkušenost na soud dostávali stále znovu a znovu.

 

Jestli se nemýlím v tuto chvíli by měl být na NSS jeden volný soudcovský post. Máte již představu, kdo by jej mohl obsadit? A budete do budoucna preferovat spíše příchod soudců z justice, nebo z jiných právnických profesí?

Soudce našeho soudu jmenuje, tak jako i u jiných soudů, prezident republiky s kontrasignací předsedy vlády. Takže je samozřejmě na nich, jak se rozhodnou. Ale nepochybuji, že nám vyberou renomovaného kandidáta. Co se týče zdrojů, z nichž by měl být náš soud doplňován novými soudci, již dlouhodobě mám za to, že zhruba ze dvou třetin by to měli být soudci správních úseků krajských soudů a zhruba ze třetiny lidé z prostředí mimo justici, zejména advokáti, ale i akademici či lidé ze správních úřadů.

 

Stěžovatel u NSS musí být ze zákona zastoupen advokátem. Jak hodnotíte kvalitu podávaných kasačních stížností, a tedy kvalitu práce, kterou advokáti odvádějí? Zlepšili se za ta léta? Dá se říct, že kvalita kasačních stížností stoupá?

Je to stejné, jako s rozsudky soudů či obžalobami podávanými státními zástupci – závisí to na odborné erudici a pečlivosti konkrétního člověka. Je řada advokátů, kteří se specializují na některé správně-právní agendy, jejichž podání jsou mistrovská díla. A pak je tu široký běžný průměr. A myslím, že se to ani moc nemění v čase.


Děkujeme za rozhovor a přejeme v nové profesní životní roli mnoho štěstí a úspěchů!


Redakce AD

Foto: NSS; AD

Go to TOP