Úřady budou moci omezit pandemickým zákonem širší okruh činností

Protikoronavirová mimořádná opatření vydaná podle pandemického zákona zřejmě budou moci zahrnout širší okruh činností než teď. Úřady budou moci nařídit testování na covid-19 také například podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům. Předpokládá to vládní novela zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, kterou dne 2. února 2022 s úpravami schválila Poslanecká sněmovna zrychleně ve stavu legislativní nouze. Poslanci mimo jiné podstatně snížili horní hranici pokut, které mohou úřady za porušení mimořádných opatření ukládat.

 

Ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSC., MBA, EBIR, uvedl, že schválené úpravy posunuly novelu správným směrem. Před poslanci opět slíbil, že bude pokračovat v uvolňování protikoronavirových restrikcí. „Pandemický zákon není nic jiného než pojistka, kdyby se něco mimořádného stalo,“ zdůraznil ministr Válek. Podle poslance Tomia Okamury je ale zákon „bezprecedentním útokem na práva a svobody občanů“. Podání k Ústavnímu soudu se podle něj bude týkat i údajně bezdůvodného schvalování předlohy zkráceně ve stavu legislativní nouze.

Nařízení izolace nebo karantény budou moci orgány ochrany veřejného zdraví podle předlohy oznamovat lidem například i telefonicky nebo krátkou textovou zprávou. Sněmovna možnost upravila na návrh poslanců vládní koalice tak, aby takový postup nemohl být zneužitelný. Zákon také zavede lhůtu, v níž má krajská hygienická stanice po námitce prošetřit důvodnost nařízené karantény či izolace.

Hlavní části pandemického zákona o možnosti vydávání mimořádných opatření mají platit podle schváleného pozměňovacího návrhu Výboru pro zdravotnictví do konce listopadu. Původně měla jejich platnost skončit s únorem a vláda navrhovala prodloužení účinnosti zákona bez časového omezení.

Sněmovna vyškrtla z novely ustanovení, podle nichž mělo dostat pravomoc k vydávání protiepidemických opatření pro své resorty také Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. Úřady nebudou moci na rozdíl od současného znění pandemického zákona a vládního znění novely úplně zakázat soukromé a veřejné akce, ale také provoz hudebních, tanečních nebo herních klubů či diskoték, heren a kasin. Jejich provoz budou moci pouze omezit.

Restrikce se nadále budou moci týkat zejména omezení počtu návštěvníků nebo zákazníků, otevírací doby nebo povinnosti nosit respirátor. „Navrhovanými změnami dojde pouze k rozšíření subjektů, kterých se omezení a stanovení podmínek dotýká, nedochází však k založení typově zcela nového druhu regulace,“ stojí v důvodové zprávě k novele zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajských hygienických stanic budou moci nově regulovat jakoukoli činnost provozovanou v provozovně, na tržišti a v tržnici, a to včetně provozní doby. Budou se moci týkat také zoologických a botanických zahrad, různých kulturních institucí, památek nebo třeba hvězdáren. Úřady budou moci podle pandemického zákona regulovat také hudební, divadelní a filmová představení, taneční produkce, slavnosti, kulturní festivaly či veletrhy a dále dětské zotavovací akce a příměstské tábory.

Opatření budou moci omezit provoz vnitřních a venkovních sportovišť, ale také výuku ve všech typech škol i v předškolních zařízeních. Regulace se bude moci týkat rovněž činností vykonávaných mimo provozovny, například přímo u zákazníka. Jde mimo jiné o kadeřnické služby a o kosmetiku.

Zákon také posílí pravomoc hejtmanů. Nově by hejtman mohl po projednání v krizovém štábu vyzvat krajskou hygienickou stanici k vyhlášení mimořádného opatření, mohl by případně navrhnout i jeho znění. Hygienická stanice by musela výzvu hejtmana projednat.

Horní hranici všech postihů, které mohou úřady uložit podle pandemického zákona, snížila Poslanecká sněmovna na pětinu. Maximální pokuta činí v současnosti tři miliony korun, nově by byla nejvýše 600 000 korun. Při opakovaném prohřešku by nejvyšší možná pokuta mohla dosahovat maximálně 800 000 korun, nyní jsou to až čtyři miliony korun.

Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP