Prezident Miloš Zeman jmenoval novým předsedou NSS Karla Šimku

Prezident Miloš Zeman dnes v 15 hodin jmenoval nového šéfa Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karla Šimku, Ph.D., LL.M., který na

Komentováno pro AD

Prezident Miloš Zeman dnes v 15 hodin jmenoval nového šéfa Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karla Šimku, Ph.D., LL.M., který na příštích 10 let ve funkci nahradí dosavadního předsedu JUDr. Michala Mazance. Prezident u příležitosti tohoto aktu varoval před politizací této instituce a expandováním mimo okruh její působnosti. Tato tendence podle něj kazí renomé soudní soustavy a vede k „poznámkám o soudcokracii, případně o třetí komoře Parlamentu“.

 

„Každá instituce, soudy nevyjímaje, má tendenci expandovat mimo okruh své působnosti. Týká se to soudů, týká se to legislativy a týká se to výkonné moci včetně prezidenta republiky. Budu rád, když se vám podaří tuto tendenci (…) potlačit tak, aby se Nejvyšší správní soud věnoval skutečně záležitostem práva,“ řekl prezident novému předsedovi.

NSS má podle prezidenta „celou řadu problémů“, z nichž prezident zmínil „dlouhou dobu vyřizování různých kauz“. „Pokud se nemýlím, tak v současné době je to 270 dnů, což je dvakrát více než před několika lety,“ podotkl.

„Některé problémy nemají jednoduchá řešení. Budeme se snažit možná v určité míře navýšit počet soudců a asistentů, budeme se snažit pracovat více, ale na druhé straně prostě nečekejte zázraky,“ řekl nový předseda NSS při odchodu z Hradu. „Myslím, že Nejvyšší správní soud funguje velmi dobře. To základní bude udržet dosavadní stav a pokračovat v tom, co 20 let děláme,“ podotkl JUDr. Šimka a pochválil jak nezávislost soudu, tak i kvalitu jeho rozhodování.

Předchozí šéf NSS JUDr. Michal Mazanec skončil na sklonku loňského roku kvůli dosažení věkové hranice 70 let. Prezident Zeman mu dnes vzkázal poděkování za jeho práci. Řekl, že věří, že expředseda JUDr. Mazanec bude Karlu Šimkovi i nadále oporou a rádcem.

Rozhodnutí o jmenování nového předsedy NSS spolupodepsal i premiér profesor Petr Fiala, který k jmenování JUDr. Šimky uvedl, že je respektovaný, renomovaný a má všechny předpoklady pro výkon předsedy NSS.

NSS, který sídlí v Brně, je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Aktuálně u něj působí 35 soudců. Funkční období předsedy soudu trvá deset let.

 

Advokátní deník připravuje rozhovor s novým předsedou NSS, který po svém jmenování alespoň pozdravil všechny čtenáře Advokátního deníku, především pak advokátky a advokáty. „Vždy jsem podporoval a i do budoucna budu podporovat spolupráci mezi právnickými profesemi a budu se vždy zasazovat o advokacii nezávislou a samosprávnou,“ ubezpečil advokátní stav v telefonátu s redakcí AD nový předseda NSS Karel Šimka.

 

Vizitka nového předsedy NSS JUDr. PhDr. Karla Šimky, Ph.D., LL.M.

Narozen: 1973

Vzdělání: vystudoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni (ZČU; 1998) a politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK; 2000); na Právnické fakultě UK získal titul JUDr. (2000); na FSV UK pak PhDr. (2001) a absolvoval na ní i doktorandské studium politologie (PhD., 2006); Studoval také na univerzitě v německém Pasově, kde dosáhl titulu LL.M.

Dosavadní funkce: předseda senátu Nejvyššího správního soudu

Kariéra: dva roky působil jako stážista v advokátní kanceláři, v letech 1998 až 2001 byl justičním čekatelem, jako osmadvacetiletý byl v roce 2001 jmenován k Okresnímu soudu Praha-západ, kde působil jako civilní a exekuční soudce; v letech 2004 až 2005 byl dočasně přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu, poté se stal jeho soudcem, byl členem finančně-správního kolegia NSS; od roku 2008 působí jako člen rozšířeného senátu NSS, od roku 2014 je členem kompetenčního senátu NSS, v letech 2016 až 2021 předsedal na NSS kárnému senátu ve věcech soudců

– Byl vyhlášen Právníkem roku 2017 pro obor správního práva. V té době se stal jednou z nejviditelnějších tváří Nejvyššího správního soudu, když komentoval rozsudky kritické k tomu, jak Finanční správa používala zajišťovací příkazy.

– Loni se jako člen rozšířeného senátu NSS věnoval například žalobám na školy kvůli zastavení výuky během nouzového stavu. Ve svém menšinovém stanovisku z června 2021 mimo jiné uvedl, že právní stát nesmí ani v krizi zmizet. „K tomu, aby v nouzovém stavu, třeba i v dobrém úmyslu, vláda ‚nezvlčila‘ a nezačala práva jednotlivců omezovat více, než je rozumné třeba k řešení krizové situace, je nezbytné, aby své kroky činila s vědomím, že mohou být soudní mocí shledány nezákonnými,“ napsal.

– Jako předseda kárného senátu NSS se věnoval řadě případů soudcovských pochybení. Loni v květnu například zprostil trojici soudců z Krajského soudu v Plzni kárné žaloby, podle které opakovaně nerespektovali rozhodnutí Nejvyššího soudu. Soudci podle kárného senátu skutečně chybovali, když nenásledovali právní názor nejvyšší instance. Není však jasné, kdo z nich pro sporná rozhodnutí hlasoval. Protokoly jsou tajné. Podle Šimkova názoru je ale lepší nepotrestat nikoho než spolu se dvěma vinnými odsoudit jednoho nevinného.

– Absolvoval řadu stáží a studijních pobytů na zahraničních akademických a justičních institucích, například v roce 2011 na švýcarském Spolkovém soudu v Lausanne a v roce 2017 na německém Spolkovém správním soudu v Lipsku. V minulosti působil v oborové radě Grantové agentury Akademie věd České republiky, má zkušenosti jako člen expertních skupin při ministerstvech spravedlnosti a financí.

– Odborně se věnuje správnímu soudnictví, ústavnímu právu a politologii, dále také správnímu a daňovému právu.

– Je aktivní jako pedagog, od roku 1998 vyučuje na Fakultě právnické ZČU, od roku 2009 je členem vědecké rady fakulty (v letech 2002 až 2003 tak předsedal Akademickému senátu ZČU). Od roku 2007 přednáší také na katedře práva a veřejné správy vysoké školy CEVRO Institut. Je také například členem oborové rady doktorského studijního programu Teoretické právní vědy na Právnické fakultě UK a zasedá ve Vědecké radě Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.


Zdroj: Redakce AD; hrad.cz; ČTK
Foto: Fotoarchiv KPR; ČAK

 

Go to TOP