Konference MEDIACE 2022 nabídne diskusi nejen o vztahu práva a mediace

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá dne 2. února 2022 v pořadí již VI. ročník mezinárodní vědecké konference MEDIACE 2022, letos – s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci – formou online. Diskutována budou témata z teorie, výzkumu, vzdělávání a praxe mediace.

 

Konference MEDIACE se za dobu svého trvání stala vrcholným odborným setkáním pro téma mediace v České republice. Jejím cílem je již tradičně interdisciplinární reflexe mediace u nás i v zahraničí. Diskutovat se bude o tématech z teorie, výzkumu, vzdělávání i praxe – východisky se stanou výsledky národního výzkumu mediace dle zákona o mediaci, který realizovala PF UP Olomouc v partnerství s PF MU Brno, ale také poznatky a zkušenosti z praxe.

Konference bude rozdělena do dvou částí. V úvodním plenárním zasedání vystoupí významní čeští i zahraniční odborníci, druhá část proběhne prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí.

 

HLAVNÍ PŘEDNÁŠKY

 

Posilnění alternativního řešení soudních sporů prostřednictvím mediace ve Slovenské republice

JUDr. Beata Swanová, Ministerstvo spravedlnosti SR

Role mediace v trestním řízení aneb „zOčídoOčí“

JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D., Institut pro restorativní justici

Výkon mediace dle zákona o mediaci z pohledu zapsaného mediátora

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., advokátka-zapsaná mediátorka
Mgr. Ing. Petr Křižák, MBA, LL.M., advokát-zapsaný mediátor
Mgr. Michaela Kopalová, zapsaná mediátorka

Výkon mediace dle zákona o mediaci z pohledu soudce

JUDr. Viktor Doležílek, Okresní soud v Ostravě
Mgr. Jiří Němec, Okresní soud ve Zlíně

Výkon mediace dle zákona o mediaci z pohledu advokáta

JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., LL.M., advokátka
Mgr. Jan Grepl, advokát

 

ODBORNÉ SEKCE

 

  1. Teorie a výzkum mediace

Garant: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Možná témata: 

Vztah společnosti, práva a mediace; Právní aspekty mediace; Zákon o mediaci de lege lata a lege ferenda; Výzkumy mediace v ČR a zahraničí; Teoretické zdroje a teoretické koncepty mediace; Modely mediace; Mediace ve srovnání s jinými formami intervence; Mediace v kontextu restorativní justice, Rozvoj teorie mediace; Současnost a budoucnost mediace v EU a ČR; Odraz teorie a výzkumu mediace ve vzdělávání v mediaci.

 

  1. Praxe mediace a vzdělávání v mediaci

Garant: PhDr. Dana Vrabcová

Možná témata:

Podmínky uznání mediace společenstvím; Mediace v praxi – možnosti a limity jejího rozvoje; Modely mediace ve vztahu k aplikačním oblastem mediace; Způsoby poskytování mediačních služeb; Profese a profesionalizace mediátorů; Profesní a etické standardy mediace; Aplikační oblasti mediace – současný stav a rozvoj; Zahraniční zkušenosti s mediací; Efektivita mediace; Formy a způsoby vzdělávání v mediaci

 

Podrobný program bude zveřejněn 30. 1. 2022!

 

Účastnický poplatek činí 500,- Kč (20,- EUR). Nejpozději do 27. 1. 2022 vyplňte elektronickou přihlášku a uhraďte prosím účastnický poplatek.

Údaje pro provedení platby naleznete ZDE
Uhrazené poplatky se nevracejí, hotovostní platby nejsou přijímány.

 

Více informací naleznete ZDE, s dotazy se můžete také obrátit na Mgr. Markétu Sýkorovou, koordinátorku fakultních akcí, marketa.sykorova@upol.cz,  +420 585 637 683.

 

Redakce AD
Foto: PF UP Olomouc

 

 

Go to TOP