Ministerstvo spravedlnosti bude mít 7 náměstků, z výběrových řízení vzejdou 4

Na Ministerstvu spravedlnosti bude působit pět odborných a dva političtí náměstci. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu úřadu. Mluvčí ministerstva Mgr. Vladimír Řepka sdělil, že čtyři odborní náměstci vzejdou z výběrového řízení. Pátou náměstkyní zůstává JUDr. Klára Cetlová, která dlouhodobě vede sekci dohledu a justice.

Mluvčí Řepka uvedl, že změny souvisejí s novou systemizací, která platí od 1. ledna a která přinesla reorganizaci dosavadních sekcí. „Reorganizace spočívá ve zrušení sekce legislativní a sekce koordinace boje proti korupci a zřízení sekce mezinárodní a evropské spolupráce, sekce koordinace tvorby právních předpisů a prevence korupce a sekce vězeňství a resortní kontrol,“ vysvětlil mluvčí a dodal, že „V souvislosti s tím budou zrušena a zřízena místa náměstků v příslušných sekcích. Důvodem této reorganizace je koncentrace odborů se vzájemně provázanými agendami do jednoho útvaru, což by mělo vést k zajištění hlubší synergie, vyšší úrovně komunikace a efektivity při plnění svěřených úkolů.“

Před reorganizací mělo ministerstvo čtyři sekce: ekonomickou, legislativní, justiční a pro boj s korupcí. Na uvolněná místa úřad vyhlásí výběrová řízení.

Doplnil, že sekce dohledu a justice, kterou řídí JUDr. Klára Cetlová, se systemizace netýkala. Proto se na tohoto náměstka výběrové řízení neuskuteční. Systemizace se stejně tak nedotkla sekce ekonomické, tam se ale nový náměstek vybírat bude, protože bývalý, Ing. Zbyněk Spousta, na ministerstvu z vlastního rozhodnutí skončil na konci loňského listopadu.

Nový ministr JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., už v uplynulých dnech obsadil pozice politických náměstků. Prvním z nich se stal Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D., který na Ministerstvu spravedlnosti pracoval jako vedoucí oddělení, ředitel odboru a koordinátor legislativní a justiční sekce v letech 2010-17. Druhým pak a Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M., který byl náměstkem ministra spravedlnosti sekce ekonomické a investiční v letech 2012-13 a jedním z úkolů, které jej nyní čekají, je sestavení rozpočtu na další rok.

Zdroj: justice.cz; ČTK
Foto: AD

Go to TOP