NS zrušil rozsudek, podle kterého se měla ČT omluvit bývalé zaměstnankyni

Nejvyšší soud zveřejnil dne 30. prosince 2021 rozsudek 25 Cdo 3442/2020-236, podle kterého se měla Česká televize omluvit své bývalé zaměstnankyni Zdeňce Zelenkové a jejímu zesnulému manželovi, hudebnímu skladateli Karlu Zelenkovi. Podle zrušeného verdiktu Vrchního soudu v Praze byla ČT spoluzodpovědná za medializaci nepotvrzeného podezření z údajného podvodu kolem vykazovaných autorských odměn za užitou hudbu. Vrchní soud musí rozhodnout znovu.

 

Městský soud v Praze jako první instance nevyhověl ani požadavku na omluvu, ani žádosti o odškodnění ve výši pět milionů korun. Upozornil na to, že sporné články ohrožující pověst Zelenkových se objevily na webech, které televize neprovozuje a nepsal je nikdo z jejích zaměstnanců.

Podle Vrchního soudu se sice negativní publicita projevila na zpravodajských webech, za které televize nenese vydavatelskou odpovědnost, jejich jména ale prý od televize „nepochybně pocházejí“. Proto Vrchní soud přiznal manželům nárok na omluvu. Mělo v ní například zaznít, že se Zelenkovi nedopustili podvodu vůči ČT ani vůči Ochrannému svazu autorskému a že tvrzení o neoprávněném vykazování autorské odměny za užitou hudbu jsou nepravdivá. Podle NS však šlo o předčasné rozhodnutí, pro které neprovedl Vrchní soud důkazy.

„Odvolací soud neoznačil žádné důkazy, ze kterých by mělo vyplývat, že žalovaná nebo někdo z jejích zaměstnanců je autorem předmětných článků, nebo že by si jejich uveřejnění s konkrétním obsahem objednala,“ stojí v rozhodnutí NS.

Vrchní soud podle NS dostatečně nezohlednil ani to, jak média zpravidla zacházejí s citacemi a vyjádřeními tiskových mluvčích, v tomto případě mluvčího České televize – ne vždy se objeví ve výsledném článku v přesné a úplné podobě. „Měl-li by být nějaký jeho výrok pokládán za jeho doslovné vyjádření, pak jen jestliže by bylo prokázáno, že konkrétní vyjádření skutečně učinil a pro uveřejnění autorizoval,“ uvedl Nejvyšší soud.

 

Celé znění rozsudku Nejvyššího soudu 25 Cdo 3442/2020-236 naleznete ZDE.

 

Zdroj: ČTK, NS
Foto: canva.com

Go to TOP