Ministryně Marie Benešová navrhla nového nejvyššího státního zástupce

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová navrhla vládě jako nového nejvyššího státního zástupce JUDr. Igora Stříže, prvního náměstka šéfa žalobců JUDr. Pavla Zemana, který skončí ve funkci 30. června.

 

„Jsem přesvědčena, že JUDr. Stříž je schopen plně zajistit fungování a další rozvoj, vysokou úroveň odbornosti i zachování nezávislosti Nejvyššího státního zastupitelství a soustavy státního zastupitelství jako celku,“ uvedla ke svému návrhu ministryně Benešová Zmínila také, že její volbu podporuje i Unie státních zástupců a že Igor Stříž se svým jmenováním do funkce souhlasí.

 

JUDr. Igor Stříž vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté působil jako vyšetřoval a prokurátor u vojenské prokuratury, v roce 1994 byl jmenován státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v Ostravě, pracoval u pobočky v Olomouci. V roce 1996 byl přeložen k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci. V letech 1997 až 2007 byl náměstkem vrchního státního zástupce v Olomouci. Od roku 2011 působí jako první náměstek nejvyššího státního zástupce.

Po celou dobu své profesní kariéry se věnuje trestnímu právu, a to z pohledu téměř všech forem kriminality. Specializuje se též na legislativu, analytiku a metodiku. Svou publikační a přednáškovou činnost zaměřuje zejména do oblasti trestního práva procesního. Je předsedou redakční rady časopisu Státní zastupitelství.

 

Ministryně Marie Benešová opakovaně uváděla, že jako nástupce Pavla Zemana navrhne někoho ze soustavy státních zastupitelství. Hledala respektovanou osobnost a avizovala, že půjde o známé jméno. Předesílala také, že Igor Stříž je v jejím užším výběru.

Mezi východisky, kterými se její výběr řídil, zmínila vysokou odbornost, osobnostní předpoklady a relevantní zkušenosti z působení na vyšších stupních státního zastupitelství, a to včetně zkušeností z působení v jejich vedení. „Konečně se domnívám, že by nejvyšší státní zástupce v zájmu nezávislosti a důvěryhodnosti soustavy státního zastupitelství neměl být spojen se současným či minulým působením ve významných politických funkcích,“ řekla Marie Benešová. Zmínila se také, že ve věci vedla řadu dvoustranných konzultací včetně schůzek s oběma vrchními státními zástupci JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D., a JUDr. Ivem Ištvanem.

Podle zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, jmenuje nejvyššího státního zástupce vláda na návrh ministra spravedlnosti. Doktor Igor Stříž by se měl funkce nejvyššího státního zástupce ujmout k 1. červenci 2021.

 

Zdroj: ČTK, NSZ
Foto: NSZ

Go to TOP