NS potvrdil, že soudkyně má nárok na odškodnění za článek o insolvencích

Brněnská soudkyně Mgr. Eva Krčmářová má nárok na odškodnění 150 000 korun za článek v Mladé frontě Dnes, který ji spojoval s „podivnými insolvencemi“. Dovolání společnosti Mafra, která je vydavatelem deníku, zamítl ve svém rozsudku ze dne 27. prosince Nejvyšší soud. Omluvu už deník otiskl v roce 2019. Spory o odškodnění za články a vyjádření v médiích se česká justice zabývá často. Výjimečně v nich však jako strana sporu figurují soudci.


NS v rozhodnutí připomněl, že soudci jakožto veřejní činitelé musí snést větší míru veřejné kritiky a že musí být podrobeni veřejné kontrole. Kritika však musí být věcná a založená na faktech, jinak poškozuje profesní čest soudce i soudní moc jako celek a důvěru v nestranné rozhodování soudů.

„Dojde-li k neoprávněnému zásahu do profesní cti soudce zveřejněním textu vytvářejícího o něm dojem, že rozhoduje nesprávně, poškozuje tím účastníky a jeho rozhodování dává do souvislosti s nezákonnostmi, rozkrádáním společností a úmyslným poškozováním podnikatelů, jde o zásah takové závažnosti, že k jeho účinnému odčinění je nutno poskytnout zadostiučinění v penězích,“ stojí v rozhodnutí NS.

Článek Podivné brněnské insolvence vyšel v prosinci 2014. Týkal se tří konkurzů, jimiž se soudkyně Krčmářová zabývala jako soudkyně Krajského soudu v Brně a její rozhodnutí zrušil Vrchní soud v Olomouci. Následně deník otiskl reakci Krčmářové. Soudkyně později podala ještě žalobu, kde žádala omluvu a odškodnění 500 000 korun.

Obvodní soud pro Prahu 5 žalobu zamítl. Zdůraznil, že soudkyně musí akceptovat větší míru veřejné kritiky a že deník bez zbytečného odkladu uveřejnil její stanovisko, čímž se minimalizoval případný negativní dopad článku. Městský soud v Praze však rozhodnutí zrušil a postavil se na stranu soudkyně. Podle odvolacího soudu by deníku nebylo možné deníku nic vytknout, pokud by kritizoval, jak Mgr. Krčmářová v jednotlivých kauzách rozhodla, a zmínil, že její rozhodnutí zrušil Vrchní soud.

Článek však podle městského soudu spojuje Krčmářovou s údajnou insolvenční mafií, přičemž některá tvrzení nejsou přesná, případně nezohledňují pozdější vývoj v jednotlivých konkurzech. Není tedy dán reálný skutkový základ pro kritiku, rozhodl městský soud, podle kterého jsou neoprávněné útoky na profesní čest soudců devastující pro důvěru veřejnosti v právo a právní stát.

V dovolání k NS Mafra znovu poukazovala na to, že podle judikatury musí osoby veřejného zájmu snést vyšší míru kritiky. Článek měl podle vydavatele ukázat, že nezákonná rozhodnutí o prohlášení konkurzu mají zásadní dopad na podnikatele.

Ani podle NS však nemělo spojování Krčmářové s operováním konkurzní mafie, nezákonnostmi, rozkrádáním společností nebo úmyslným poškozováním podnikatelů reálný skutkový základ. „Má-li soudní moc jako garant spravedlnosti úspěšně plnit své povinnosti, musí požívat důvěry veřejnosti, a proto je třeba tuto důvěru chránit proti vážně poškozujícím a v zásadě neopodstatněným útokům,“ rozhodl NS.

Zdroj: ČTK; NS
Foto: canva.com

Go to TOP