Senát nepřijal možnost uznávat osvojení dětí z ciziny homosexuálními páry

Senát se neztotožnil se senátorským návrhem novely zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, podle níž by české soudy měly uznávat rozhodnutí o osvojení dětí v cizině homosexuálními páry. Podle kritiků by tato novela znamenala zásah do občanského zákoníku. Senátor Mgr. Václav Láska jako autor předkladu proto slíbil do jara příštího roku předložit komplexní novelu českého práva.

 

Senát na své 18. schůzi, která byla zahájena dne 15. prosince, novelu nepřijal, ani neodmítl, její projednávání tak končí. Pro schválení novely bylo 23 ze 65 přítomných senátorů, pro zamítnutí 31. Potřeba ale bylo 33 hlasů pro přijetí stanoviska. Žádná z frakcí neměla k novele zcela jednotné stanovisko.

Senátor Láska chtěl novelou dosáhnout uznání faktického a právního vztahu, který je založen na rozhodnutí cizozemského soudu. Změna by podle senátora mohla pomoci i nesezdaným heterosexuálním párům, které si osvojí dítě v cizině. Týkalo by se to několika desítek párů ročně. Současná podoba zákona je podle senátora v rozporu s Úmluvou o právech dítěte a s Listinou základních práv a svobod, s čímž se ztotožnili i tři ústavní soudci při projednávání případu česko-amerického páru.

Senátor také jako příklad uvedl snowboardistku Šárku Pančochovou, která si v USA osvojila dceru své americké manželky, ale nemůže se s nimi vrátit do Česka, neboť by přišla o práva k dítěti.

České soudy nyní mohou uznat rozhodnutí zahraničních soudů o osvojení dítěte, které je cizím státním příslušníkem, v případě českých občanů za podmínky, „jestliže se to nepříčí veřejnému pořádku a nebrání tomu výlučná pravomoc českých soudů a osvojení by bylo přípustné i podle hmotněprávních ustanovení českého práva“, tedy podle občanského zákoníku.

Magistr Láska chtěl svou novelou pouze vyškrtnout ze zákona větu o přípustnosti uznání osvojení ze zákona o mezinárodním právu soukromém. Obcházení občanského zákoníku by podle něj zabránila zbývající část pasáže, podle níž by soudům v zákoně zůstala možnost neuznat osvojení v případech příčících se veřejnému pořádku.

Senátor také uvedl, že fakticky jsou v Česku vychovávány stovky až tisíce dětí s dvěma matkami či dvěma otci. Za rodiče je státem uznán jen jeden z partnerů, což komplikuje právní vztahy dítěte a druhého z partnerů.

 

Senát oproti tomu opětovně podpořil návrh části svých členů, kteří požadují zrušení monopolu Pojišťovny VZP na zdravotní pojištění cizinců. Chtějí také zdvojnásobit minimální limit pojistného plnění v případě cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku. Podobné senátní úpravy Poslanecká sněmovna letos v červenci odmítla. Nový návrh novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nyní projednají senátní výbory.

Poslanci v létě schválili novelu, podle níž cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR budou muset být pět let komerčně pojištěni jen u Pojišťovny VZP, což je dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Sněmovna tuto úpravu prosadila, přestože proti ní bylo kromě Senátu také Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zdravotnictví, Česká asociace pojišťoven či Hospodářská komora.

Kritizovaná úprava byla zdůvodněna potřebou vyřešit problém s tím, že cizincům, kteří přijedou do Česka za prací, musí lékaři poskytnout zdravotní péči, aniž by měli jistotu, že jim bude proplacena. Podle senátorů je ale tato změna v rozporu s ústavním i evropským právem, neboť „cizincům odebrala právo zvolit si zdravotní pojištění podle jejich preferencí“.

Senátoři proto podobně jako v létě navrhli, aby poskytování zdravotního pojištění cizincům bylo umožněno většímu okruhu pojišťoven. Jejich návrh počítá se vznikem registru zdravotního pojištění cizinců, který by spravovala Česká kancelář pojistitelů. Registr by zahrnoval vybrané údaje o sjednaném komerčním zdravotním pojištění cizinců, přístup do něj by měla zdravotnická zařízení a v případě potřeby i policie.

Předkladatelé senátorské úpravy chtějí také zdvojnásobit limit plnění zdravotního pojištění pro cizince s dlouhodobým pobytem. Muselo by být sjednané nejméně na 120 000 eur (zhruba tři miliony korun). Zdůvodnili to tím, že limit se deset let nezvyšoval.

Pojišťovny mají podle návrhu dostat povinnost obnovit cestovní zdravotní pojištění pojištěnci, který o to projeví zájem. Má to zabránit situacím, že by nemocný cizinec zůstal na českém území nepojištěn.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP