Konference ministrů spravedlnosti byla věnována restorativní justici

Ve dnech 13.–14. prosince 2021 hostily italské Benátky mezinárodní jednání ministrů spravedlnosti konané při příležitosti předsednictví Itálie v Radě Evropy. Českou republiku zastupovala na konferenci s názvem „Crime and criminal justice – the role of restorative justice in Europe“ ředitelka Probační a mediační služby PhD. Andrea Matoušková a náměstkyně ředitele pro probaci a mediaci Kateřina Šlesingerová. Právě ředitelka Probační a mediační služby také vystoupila v rámci programu jednání s krátkou intervencí.

 

Andrea Matoušková, ředitelka PMS

Výsledkem dvoudenního jednání bylo schválení Deklarace role restorativní justice ve věcech trestních, kterou 14. prosince podepsali ministři spravedlnosti i zástupci jednotlivých členských zemí Evropské unie.

V ní vyzývají Radu Evropy k:

  • provedení komplexní studie modelů restorativní justice, které jsou nyní součástí vnitrostátních právních předpisů a jsou implementovány vládami členských států s cílem usnadnit výměnu znalostí, osvědčených postupů, zkušeností a skutečných vědeckých poznatků uznávaje přitom národní specifika
  • zpracování dokumentu týkajícího se principů restorativní justice, ve kterém bude navržen soubor opatření, jejichž prostřednictvím budou členské státy usilovat o uplatňování těchto principů;
  • nadále prostřednictvím Evropského výboru pro otázky kriminality (CDPC) pravidelně vyhodnocovat implementaci Doporučení (2018) 8 o restorativní justici včetně zásad a principů z něj vyplývajících, a to v návaznosti na jakýkoliv významný posun ve využití restorativní justice v jednotlivých členských státech, v případě potřeby toto Doporučení reviduje podle bodu 67.

 

Zdroj: Probační a mediační služba
Foto: archiv PMS

 

Go to TOP