Rekonstrukce státu: Ke schválení je připraveno 9 protikorupčních zákonů

Nová vláda může už v prvním roce svého působení podle platformy Rekonstrukce státu prosadit devět protikorupčních zákonů, které jsou z velké části připravené, stačí u nich jen dotáhnout legislativní proces. Podle průzkumu, který si nechala platforma zpracovat před Mezinárodním dnem boje proti korupci, který od roku 2003 každoročně připadá právě na dnešek, 9. prosince, označily zhruba dvě třetiny občanů korupci za téma, jímž by se nový kabinet měl ve svém čtyřletém funkčním období zabývat.

V průzkumu, který provedla agentura Ipsos na začátku prosince  považuje korupci za závažný problém 92 procent respondentů. Jako „velmi závažný“ ho vnímá převážně starší generace. Celkem 63 procent dotázaných pokládá korupci za téma, které by měl řešit nový kabinet. Na otázky odpovídalo 1050 lidí.

Korupce je v Česku stále přítomná a lidé to evidentně vnímají. Řadu protikorupčních nástrojů už se podařilo prosadit, veřejné peníze se daří lépe hlídat například díky registru smluv nebo evidenci skutečných majitelů firem, které usilují o dotace a veřejné zakázky. Několik klíčových zákonů se ale zaseklo v legislativním procesu. Jde třeba o zákon o ochraně oznamovatelů nebo rozšíření působnosti NKÚ na státem vlastněné akciové firmy, uvedl Mgr. Josef Karlický, právník a vedoucí týmu Rekonstrukce státu.

Nová vláda je složená ze stran, které už před volbami deklarovaly vůli řadu protikorupčních zákonů přijmout. V koaličním programovém prohlášení pak vláda konkrétně slibuje prosadit novelu zákona o střetu zájmů, novelu zákona o státním zastupitelství, reformu ÚOHS nebo rozšíření pravomocí NKÚ.
„V programovém prohlášení ale postrádáme například novelu informačního zákona směřující k posílení práva na informace, reformu ÚDHPSH nebo zákon o lobbování. Doufáme, že i tak je vláda bude prosazovat,” říká Mgr. et Mgr. Lukáš Kraus, advokát Frank Bold advokáti a vedoucí analytického týmu Rekonstrukce státu. Zákony jsou podle něj kvalitně připravené už z minulého volebního období a současná politická reprezentace má tedy skvělé podmínky pro rychlé přijetí zákonů, které v konečném důsledku státu ušetří miliardy korun.

Přehled devíti připravených protikorupčních zákonů:

  1. Novela zákona o státním zastupitelství– posílí pojistky proti politickému tlaku vůči státnímu zastupitelství
  2. Zákon o ochraně oznamovatelů– zajistí ochranu whistleblowerů před odvetou nadřízených a zřídí důvěrné oznamovací kanály
  3. Novela zákona o střetu zájmů– zajistí lepší přístup k majetkovým přiznáním politiků (a naplní tak požadavky Ústavního soudu)
  4. Zákon o lobbování– zprůhlední legislativní proces a zavede takzvaný registr lobbistů (na jeho přijetí je navíc navázáno čerpání financí z Národního plánu obnovy)
  5. Novela informačního zákona– přesněji vymezí subjekty, které mají povinnost poskytovat informace
  6. Reforma dohledu nad kampaněmi a politickými stranami– reforma řídící struktury Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH) související s nejasnostmi kolem jeho kompetencí
  7. Novely zákonů o veřejnoprávních médiích– zlepší kvalitu fungování mediálních rad ČT a ČRo (například zapojením Senátu do volby radních nebo zavedením přezkoumatelnosti jejich rozhodnutí soudem)
  8. Reforma dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (ÚOHS)– posílí nezávislost, odbornost a rychlost rozhodování Úřadu včetně zavedení protikorupčních pojistek
  9. Rozšíření působnosti NKÚ na akciové společnosti s účastí státu– umožní kontrolu dalšího bilionu a půl korun z veřejných peněz.

Zdroj: Rekonstrukce státu; ČTK
Foto: rekonstrukcestatu.cz

Go to TOP