EK ČR reaguje na stanoviska věřitelů k aplikaci „milostivého léta“

Exekutorská komora ČR v souvislosti s některým veřejně publikovanými postoji a stanovisky věřitelů ohledně aplikace milostivého léta opakovaně sděluje, že soudní exekutoři postupují při vymáhání exekučních titulů podle zákonem daných pravidel a nikoli podle „přání a pokynů“ různě zainteresovaných osob.

Pravidla pro využití Milostivého léta jsou v zákonném textu napsána natolik nejasným způsobem, že připouštějí několik srovnatelných výkladů. Soudní exekutoři nemohou nést odpovědnost za text zákona, k němuž odborná veřejnost i komentářová literatura přistupuje různými způsoby a jejichž autoři připouštějí různé výklady. Stejně tak nelze činit celý exekutorský stav odpovědný za odlišný právní výklad takového předpisu v ojedinělých případech.

Nutno dodat, že závazný výklad právních předpisů náleží v demokratickém právním státě pouze a výhradně soudům. Má-li věřitel za to, že jím vybraný soudní exekutor vymáhá něco, co nechce či nevyžaduje, může kdykoli, i nyní v průběhu Milostivého léta, podat návrh na zastavení exekuce. Pakliže oprávněný chce vést exekuci, tak je vedena, nechce-li vést exekuci, tak ji nevede, nebo ji nechá zastavit. Jestliže chce vést exekuci pouze zčásti, tak ji vede jen zčásti nebo ji nechá zčásti zastavit. Namísto urputné snahy některých věřitelů zachovat si mediální tvář by bylo vhodnější, aby svoji vůli jasně deklarovali vůči exekutorovi zákonem předvídaným procesním postupem.

Zdroj: EK ČR
Foto: EKČR

 

Go to TOP