Ombudsman: Odchod dodavatelů energií z trhu odhalil mezery v legislativě

Diskuse veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka se zástupci Energetického regulačního úřadu o okolnostech a následcích odchodu Bohemia Energy a dalších dodavatelů energií z trhu ukázala, že české předpisy podobné situace dostatečně neřeší. Podle ombudsmana je potřeba upřesnit povinnosti dodavatelů poslední instance a zajistit ochranu zranitelných zákazníků.

 

„Během podzimu se u dodavatelů poslední instance ocitl téměř milion českých domácností. Pro část zákazníků jsou nové platby za energie nad jejich možnosti a hrozí, že se ocitnou v dluhové pasti nebo bez elektřiny či plynu. Stát ale v současné době má jen omezené možnosti, jak zákazníky dodavatelů poslední instance ochránit nebo jejich situaci systematicky řešit,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček po jednání se zástupci Energetického regulačního úřadu.

„Naše legislativa zatím nezná kategorii zranitelných zákazníků ani pojem energetické chudoby. Ukazuje se, že tyto definice jsou v právním řádu potřeba. Teprve potom je možné stanovit i konkrétní povinnosti dodavatelů energií vůči nim.“ dodal ombudsman.

Zákon by podle něj měl dodavatelům poslední instance například jasně určit splatnost záloh, aby se nestalo, že budou lidé v jednom měsíci platit zálohu jak původnímu dodavateli, tak tomu poslední instance. Vhodné by podle ombudsmana bylo také dodavatelům poslední instance výslovně zakázat odpojit odběrné místo. „S tím souvisí samozřejmě i zavedení nových oprávnění Energetického regulačního úřadu ve vztahu k dodavatelům poslední instance. Měl by mít možnost porušení pravidel nejen kontrolovat, ale i sankcionovat,“ vysvětlil Stanislav Křeček.

Na veřejného ochránce práv se v souvislosti se situací na energetickém trhu obrátily během podzimu desítky lidí. Do vztahů mezi klienty a dodavateli energií veřejný ochránce práv ze zákona zasahovat nemůže. Stejně tak nemůže prošetřovat dodavatele energií, protože jde o soukromé subjekty. V jeho působnosti je až kontrola dohledového úřadu. Podle ombudsmana postupoval Energetický regulační úřad vůči zákazníkům přecházejícím k dodavatelům poslední instance velice vstřícně. Tím v nich ale mohl nechtíc vzbudit neoprávněná očekávání. Regulátor trhu měl podle ombudsmana jednodušeji vysvětlit, že do smluvních vztahů mezi odběrateli a dodavateli energií vstupovat nemůže.

Veřejný ochránce práv chce se svými připomínkami k energetickému zákonu seznámit Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je také připravený spolupracovat na změně předpisů tak, aby se zvýšila ochrana spotřebitelů.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: canva.com

Go to TOP