ČAK podepsala memorandum s Law Society of England and Wales

Dne 26. listopadu 2021 se uskutečnilo setkání představitelů ČAK a Law Society Anglie a Walesu, během kterého došlo ke slavnostnímu podpisu Memoranda o porozumění mezi Českou advokátní komorou a Law Society of England and Wales. Za ČAK memorandum podepsal její předseda JUDr. Robert Němec, LL.M., za Law Society její prezidentka I. Stephanie Boyce.

 

Slavnostního podpisu se dále zúčastnili JUDr. Eva Indruchová, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru mezinárodních vztahů ČAK, a Mickael Laurans, vedoucí mezinárodního odboru Law Society.

Law Society je advokátní komorou sdružující téměř 157 000 advokátů – tzv. soliciterů – v Anglii a Walesu.

Podpis memoranda s Law Society navazuje na mezinárodní iniciativu ČAK v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie, kdy ČAK jako první advokátní komora na světě podepsala 25. února 2021 memorandum po Brexitu s Bar Council of England and Wales, která sdružuje advokáty – tzv. barristery. Nyní tak ČAK zformalizovala své vztahy jak s advokátní profesí barristerů, tak solicitorů.

Solicitors jsou advokáti, pro které je typická činnost spíše na administrativní bázi, převážně „od stolu“, uvádí ve své studii On-line volby orgánů advokátních komor v zemích EU Parlamentní institut Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Memorandum je v každém případě vyvrcholením dlouhodobých, více něž přátelských vztahů mezi ČAK a Law Society. Těchto vztahů a spolupráce si ČAK velmi váží a zavazuje se je i nadále udržovat a rozvíjet.

JUDr. Eva Indruchová, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru mezinárodních vztahů ČAK

Go to TOP