Nebyli jste na sněmu? Nevadí, o všem, co se tam dělo, se dočtete v BA č. 11!

Rekordní účast, počet kandidátů i projednaných návrhů – takový byl 8. sněm ČAK, který se konal v pražském hotelu Clarion v pátek 22. října 2021. Podrobnou zprávu, kterou jinde nenajdete, o jeho místy bouřlivém a až do konce napínavém průběhu pro ty advokátky a advokáty, kteří se z různých důvodů sněmu nezúčastnili, přináší jedenácté číslo Bulletinu advokacie, které právě vychází.

 

Největší část čísla je ale samozřejmě věnována odborným příspěvkům. Úvodem bychom rádi upozornili na první část studie docenta Petra Tégla k § 982 odst. 2 občanského zákoníku, která se zabývá výhradou přednostního pořadí limitovaného věcného práva zapisovaného do veřejného seznamu. Druhou část studie přineseme v prosincovém Bulletinu advokacie.

Ve druhém odborném článku vysvětluje soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka usnesení kompetenčního senátu č. j. Komp 3/2018-87 ohledně veřejného opatrovnictví, na jehož vydání se právě jako člen kompetenčního senátu podílel.

Dopadům novely trestního řádu provedené zákonem č. 333/2020 Sb. (jež přináší takové novinky, jako je například vyjádření k obžalobě, rozšíření aplikovatelnosti dohody o vině a trestu či institut prohlášení viny), na základní zásady trestního řízení se věnuje následující příspěvek Jiřího Muláka a Jana Provazníka.

Závěry vyslovené v nálezu Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2021, sp. zn. II. ÚS 1564/20, který se zabýval problematikou náhrady tzv. další nemajetkové újmy podle § 2958 občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích pak přibližují ve svém článku Vojtěch Jirásko a Petr Podrazil.

Kromě judikatury a recenzí číslo přináší rovněž přehled vítězů Právnické firmy roku 2021; zájemci o kompletní výsledky, včetně doporučovaných a velmi doporučovaných kanceláří, jej najdou na www.pravnickafirmaroku.cz.

Jako každý rok pak v BA č. 11 upozorňujeme všechny advokáty a advokátky na blížící se termíny povinných plateb. Již do 31. 12. 2021 je třeba zaplatit povinné pojištění, do 20. 1. 2022 pak příspěvek na činnost ČAK, odvod do sociálního fondu a případně i odvod do fondu Komory pro vzdělávání advokátních koncipientů.


Redakce AD
Foto: ČAK
Kresba: Lubomír Lichý

Go to TOP