Krize vztahů mezi advokáty, vládou a zákonodárci ve Francii pokračuje

Exkluzivně pro AD

V návaznosti na mobilizaci francouzských advokátů, o které Advokátní deník informoval, zaslal dne 12. listopadu francouzský ministr spravedlnosti, Eric Dupond-Moretti, advokátům dopis, v němž jim dal na výběr ze tří možností: ponechat stávající verzi textu připravenou smíšeným výborem poslanců a senátorů, odstranit z návrhu druhou výjimku o manévrech, či vymazat čl. 3 jako celek.

 

Národní rada francouzských advokátních komor dne 15. listopadu o návrzích ministra spravedlnosti hlasovala a usnesla se na třetí variantě – vymazání kontroverzního čl. 3 předmětné novely zákona. Ministr a zástupci obou komor parlamentu následně jednali o společném postoji, který byl Národním shromážděním schválen v úterý 16. listopadu večer v kompromisním znění, které předložila vláda.

 

 

Přijatý pozměňovací návrh (ministr nepřistoupil na kompletní vymazání čl. 3) zachovává výjimku z možnosti dovolávat se advokátního tajemství, pokud se řízení týká trestných činů daňových podvodů, korupce nebo praní špinavých peněz a financování terorismu, pokud konzultace, korespondence nebo dokumenty, které má v držení advokát nebo jeho klient, prokazují jejich použití pro účely spáchání nebo usnadnění spáchání uvedených trestných činů.

Z návrhu však byla odstraněna druhá výjimka, tedy nemožnost dovolávat se advokátního tajemství v případě, kdy byl obhájce předmětem manévrů nebo jednání za účelem neúmyslného umožnění spáchání, pokračování nebo zatajení trestného činu, a to s odůvodněním, že se tato výjimka jevila jako příliš nepřesná a široká. Odůvodnění kompromisního návrhu vlády dále uvádí, že není dotčena možnost předsedy advokátní komory nebo jeho zástupci nebo osoby, v jejíchž prostorách je prohlídka prováděna, vznést námitku proti zabavení dokumentu, a požadovat, aby tuto námitku přezkoumal soudce rozhodující o vazbě či zadržení, v případě odvolání pak předseda vyšetřovacího senátu. Pouze tyto justiční orgány jsou příslušné k posouzení, nikoliv policie, státní zástupce ani vyšetřující soudce. Senát schválil kompromisní znění novely na svém zasedání dne 18. listopadu.

Přestože odstranění problematické výjimky je možné považovat na úspěch, současná krize opět otřásla vztahy mezi advokáty, vládou a zákonodárci. Přijatý text nadále může vést k neoprávněnému rozšiřování pravomocí orgánů činných v trestním řízení a pravděpodobně bude předmětem přezkumu francouzského Ústavního soudu.

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. vyjádřil francouzským advokátkám a advokátům podporu dopisy, adresovanými prezidentovi Paris Bar Association Olivierovi Cousiprezidentovi Conseil national des barreaux Jérôme Gavaudanovi.


Mgr. Alžběta Recová, stálá zástupkyně ČAK v Bruselu
Zdroj: daloz-actualite.fr; leparisien.fr
Foto: twitter.com/CNBarreaux

Go to TOP