Mobilizace francouzských advokátů kvůli omezováním profesního tajemství

Exkluzivně pro AD

 Advokáti ve Francii se bouří v souvislosti s přijetím novely zákona laicky nazvaného „důvěra v instituce v oblasti justice“. Zatímco návrh zákona přijatý jednomyslně Národním shromážděním (dolní komora francouzského parlamentu) zakotvoval profesní tajemství jak v rámci obhajoby, tak i právního poradenství a oproti předchozímu stavu jej dokonce rozšiřoval, Senát následně text pozměnil, doplnil jej o výjimky v čl. 3 návrhu, čímž omezil rozsah advokátní povinnosti mlčenlivosti, pokud jde o vyšetřování některých finančních trestných činů.

 

Zástupci Pařížské advokátní komory spolu se zástupci Národní rady francouzských advokátních komor (dále jen „CNB“) vystoupili před výborem složeným ze sedmi poslanců, sedmi senátorů a zástupců Ministerstva spravedlnosti, aby odvrátili přijetí zákona v této podobě. Intervence však bohužel nebyla úspěšná. Kompromisní návrh, na němž se výbor usnesl dne 21. října tohoto roku, omezuje advokátní povinnost mlčenlivosti v oblasti právního poradenství, pokud jde o trestné činy daňových podvodů, korupce, praní špinavých peněz a financování terorismu. Pokud bude zákon v této podobě přijat, nebude možné se povinnosti mlčenlivosti dovolávat ani v případech, kdy se „advokát stal objektem jednání či manipulace a tím neúmyslně umožnil páchání či zatajení těchto trestných činů“.

Národní rada francouzských advokátních komor následně předala vládě pozměňovací návrh, který znovu zavádí advokátní povinnost mlčenlivost a zdůrazňuje nutnost zajištění účasti předsedy advokátní komory v případě, že dojde k nařízení prohlídky v advokátní kanceláři, aby byla prohlídka dokumentů omezena pouze na situace, kdy bude možné posoudit účast advokáta na trestné činnosti. Dosud není zřejmé, zda vláda pozměňovací návrh podá, případně zda bude text zákona pozměněn.

Národní rada francouzských advokátních komor, Pařížská advokátní komora, Advokátní komora v Brestu a další regionální komory a zástupci přibližně 70 000 francouzských advokátů proto kromě výše uvedeného podnikají řadu iniciativ.

Předseda Pařížské advokátní komory, Olivier Cousi, se odvolal k francouzskému prezidentovi Marconovi, jakožto ochránci mezinárodních smluv, včetně čl. 6 Evropské úmluvy, jelikož předmětný návrh zákona je v rozporu s právem na obhajobu. Dále vyzval francouzské advokáty k demonstracím, jež se uskuteční dne 16. listopadu před Národním shromážděním a 17. listopadu před budovou Senátu.

Předseda CNB Jérôme Gavaudan k tomu uvedl, že „návrh představuje velké riziko pro advokátní povinnost mlčenlivosti, a to čistě za účelem usnadnění vyšetřování státním zástupcům. Tyto trestné činy musí být stíhány a trestány. S tím advokacie nemá problém, ale na druhou stranu není možné se svévolně zmocňovat komunikace mezi advokátem a klientem. Výsledek v tomto případě neospravedlňuje prostředky k jeho dosažení.“

CNB uspořádala na téma aktuálního ohrožení profesního tajemství konferenci, jejíž záznam je k dispozici na Twitteru zde: https://twitter.com/CNBarreaux/status/1458477840765231111?s=20

Text návrhu zákona ještě může doznat změn, znovu bude projednán v Národním shromáždění (na snímku) dne 16. listopadu.


Mgr. Alžběta Recová, stálá zástupkyně ČAK v Bruselu
Foto: assemblee-nationale.fr

Go to TOP