Advokáti do škol sdíleli své zkušenosti z přednášek se žáky a studenty

Exkluzivně pro AD

 Česká advokátní komora dne 18. listopadu 2021 uspořádala další ze série seminářů projektu Advokáti do škol. Hlavním a prvořadým cílem tohoto bohulibého projektu, který Komora zkušebně spustila již v roce 2018, je zvýšit právní povědomí a právní gramotnost dětí a mládeže a také předcházení sporům. Advokátům zapojeným do projektu ani ČAK nejde o náhradu školní výuky, ale o její doplnění pohledem odborníků z praxe, kteří zastupují různá odvětví práva.

 

Zapojení advokáti po předchozí domluvě se školou debatují se žáky a studenty o právu a jeho roli ve společnosti, o právních principech, o tvorbě zákonů a dalších právních předpisů a pomocí praktických příkladů ze života a z vlastní advokátní praxe jim pomáhají orientovat se v právu. Škola advokátům za návštěvu, přednášku či vedení debaty neplatí žádnou odměnu, advokáti navštěvují školy na své náklady a ve svém volném čase.

Přítomné přivítala JUDr. Daniela Kovářová, která je hlavní osobou a koordinátorkou celého projektu, a představila průvodní video pozvánku a program dnešního setkání. Následně předala slovo členu představenstva ČAK JUDr. Michalu Žižlavskému, který s přítomnými sdílel své zkušenosti, jakož i informoval o nastavení nových procesů projektu na představenstvu i v rámci stále se měnící epidemiologické situace. Přítomné auditorium se pak svěřilo se svými zkušenostmi z prezenčních přednášek, které, jak mnozí potvrdili, jsou pro ně jako nepedagogy poměrně náročné, zejména ale upozorňovali na těžkosti distančního vzdělávání. Své zkušenostmi s prezenčním i distančním vyučováním sdílela i nově zvolená členka představenstva  JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, která se zaměřila zejména na distanční výuku a s tím spojené negativní faktory. I ona si však uvědomuje, že jistý hybridní model spojující prezenční i online výuku může být efektivní a pravděpodobně v budoucnu najde ve vzdělávání své místo. To potvrdila i řada dalších přítomných. Ti se dále shodli na tom, že je třeba mladé publikum zaujmout jak formou, tak i obsahem, což je právě v distanční formě mnohdy velmi obtížné. Mgr. Michaela Vašinová z Legal TV nabídla zapojeným advokátům v této souvislosti tzv. mikro-mediální trénink ke zdokonalení mluveného projevu (ZDE), což by mnozí přivítali nejen pro svá vystoupení v rámci projektu Advokáti do škol. Jako další vystoupila Mgr. Kamila Bobysudová, která jako terapeutka mj. poskytuje podporu základním a středním školám. Ta přiblížila zapojeným přítomným advokátům pravidla a principy, jak efektivně uchopit svá vystoupení před školáky tak, aby je aktivně vnímali, a to ideálně po celou dobu. Velmi vřele doporučila určit si přesné téma přednášky, ideálně si nechat v předstihu zaslat okruhy, které studenty a žáky zajímají. Důležitou úlohu pro diskusi hraje také vnější prostředí – jak vypadá třída, kde přednáška probíhá, a jde-li to ovlivnit, zkusit například rozsazení do skupin, tzv. hnízd, nastavit dobré osvětlení apod. Jako podstatné vidí také to, aby studenti dopředu věděli, jaký je cíl, struktura i délka advokátova vystoupení s tím, že optimální je rozdělit jej do kratších panelů v maximální délce kolem dvaceti minut. Poměrně přínosné je připravit i pracovní listy, krátká videa, komiksy a další pomůcky, pomocí nichž jsou žáci sami aktivně zapojeni do témat. Prezentace jsou pro žáky také dobrým pomocníkem, ale je třeba je poměrně bohatě doplnit obrázky a nápaditými grafickými prvky. Vždy je třeba vyslovit „dobrý závěr“, tedy shrnout to, co si z přednášky mají odnést, avšak hlavně a především být celou dobu autentický, sám ze sebe a nic nehrát.

 

 

Ze závěrečné bohaté a podnětné diskuse vzešel námět na zřízení diskusního komorového chat-roomu, kde by si do projektu zapojení advokáti mohli vyměňovat své postřehy, filmové ukázky, pomůcky nebo aplikace, které sami vymysleli a mají s nimi dobré zkušenosti.

V průběhu prvního roku se do projektu přihlásila zhruba stovka zájemců, nyní eviduje ČAK již mnohonásobný počet. K dispozici mají v tuto chvíli dvě pomůcky v podobě tištěných i elektronických publikací: „Právní desatero pro žáky, studenty a učitele“ a pracovní manuál „Advokáti do škol“. Do tvorby obou brožur, z nichž jedna je určena pro vzdělávací instituce a samotné žáky a studenty a druhá slouží jako nápomocný manuál pro advokáty zapojené do projektu, přispěli zdarma svými radami a zkušenostmi zástupci ostatních právních profesí. Projekt, který iniciovali advokáti, totiž aktivně podporují i soudci, státní zástupci, notáři a exekutoři, včetně jejich vrcholných institucí a organizací – Ministerstva spravedlnosti, Nejvyššího soudu, Soudcovské unie ČR, Exekutorské komory ČR a Notářské komory ČR.

 

Redakce AD
Foto AD

Go to TOP