V Praze se uskutečnil mezinárodní seminář ke svěřenským fondům v ČR

Exkluzivně pro AD

Dva roky po úspěšném mezinárodním semináři „Svěřenské fondy v České republice po 5 letech existence právní úpravy – praxe a mezinárodní srovnání“ se podařilo 12. listopadu 2021 zorganizovat, přes veškeré covidové restrikce, v krásných prostorách Braunova domu na Karlově náměstí, pokračování semináře s mezinárodní účastí: „Svěřenské fondy v České republice po 7 letech existence právní úpravy – praxe a mezinárodní srovnání“, kterého se zúčastnilo přes 70 účastníků. Na organizaci semináře se podílel Odbor mezinárodních vztahů ČAK, Advokátní kancelář Holubová advokáti s. r. o., jejíž společník, advokát, Mgr. Štěpán Holub seminář moderoval, Lichtenštejnská Allgemeines Treuunternehmen (ATU) a First Advisory Group.

 

Účastníky akce jako první přivítal jménem České advokátní komory její místopředseda JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb. Se svým projevem pak následoval Petr Jakubec, zástupce Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů.

 

 

Program semináře byl velmi pestrý a účastníci tak měli možnost porovnat právní úpravy svěřenských fondů jak v oblasti práva kontinentálního, tak i v oblasti „anglosaského common law“. Zároveň byli informování o praktickém využití svěřenských fondů a v závěru nabyli informace o dalších novinkách z oblasti právní úpravy svěřenských fondů a nadací ve Švýcarsku a Polsku.


První blok
semináře byl zaměřen na praktické příklady využití svěřenských fondů. V rámci prvního bloku vystoupili Howard Chapman ze Spojeného království, advokát a zapsaný evropský usazený advokát v ČR, a James Turnbull z Nového Zélandu, již mnoho let působící v České republice jako partner společnosti Svěřenské fondy a trusty s.r.o. a advokát zapsaný na Novém Zélandu. Na rozdíl od kontinentální Evropy mají svěřenské fondy v anglosaských zemích mnohaletou tradici, což demonstroval James Turnbull ve své prezentaci konkrétními počty založených svěřenských fondů v 5milionovém Novém Zélandu, kterých je 500 000 v porovnání s 10milionovou Českou republikou a počtem svěřenských fondů 5000. Svěřenské fondy jsou pro Nový Zéland zásadním obchodním artiklem. Po anglosaských zemích se hovořilo o praktických případech využití svěřenských fondů v zemích s kontinentálním právním systémem, a to v Lichtenštejnsku, Polsku a Rakousku. Jako přednášející vystoupili Johanna Niegel z ATU, Tomasz Krzywański, polský advokát, a rakouský advokát Dimitar Hristov.


Druhý blok
semináře byl zaměřen na svěřenské fondy v kontextu a o rozdílech mezi svěřenskými fondy a nadacemi pohovořil zástupce ATU Hansjorg Wehrle, o právech na informace a diskrečních svěřenských fondech informoval Martin Gassner z First Advisory Group a druhý blok zakončil svým příspěvkem Phillip Konzett, advokát z Lichtenštejnska a specialista v právu korporátním a nadačním, jenž informoval účastníky o snaze EU o transparentnost a přístup veřejnosti k informacím v rejstříku UBO („centralised register of beneficial owners“) a ochraně soukromí v Lichtenštejnsku.

Poslední, v pořadí třetí blok semináře, byl zaměřen na novinky v oblasti svěřenských fondů a účastníci semináře se dozvěděli od švýcarské advokátky Magdaleny Heyder o nově připravovaném zákoně ke svěřenským fondům ve Švýcarsku, od Tomasze Krzywańskiho o nové polské právní úpravě rodinné nadace a od Tomáše Zwiefelhofera z First Advisory Group praktické tipy ohledně společností s chráněnými buňkami (protected cell company – PCC) coby podnikové struktury, v níž se jeden právní subjekt skládá z jádra propojeného s několika buňkami, které mají samostatná aktiva a pasiva.

Mgr. Lenka Vojířová, právnička mezinárodního odboru ČAK
Foto: ČAK

Go to TOP