Senátoři napadli u Ústavního soudu strhávání dávek, vláda projedná postup

Skupina senátorů napadla u Ústavního soudu novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, která má od ledna umožnit úřadům strhávat ze sociálních dávek nezaplacené pokuty za vybrané závažné přestupky. Vláda bude v pátek 5. listopadu řešit, zda se k řízení připojí jako vedlejší účastník. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ani ministr vnitra Jan Hamáček to kabinetu nedoporučili.

 

Napadená novela umožní srážky z příspěvku na živobytí a z doplatku na bydlení, a to na úhradu pravomocně uložených pokut například za přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku nebo za zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka. O část dávek budou moci přijít také lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí.

Skupina senátorů, které u Ústavního soudu zastupuje advokát Pavel Uhl, míní, že novela nepřípustně zasahuje do práva na pomoc člověku v hmotné nouzi. Zaváděná sankce je podle senátorů nepřiměřená a porušuje princip rovnosti. Kritizují také, že úprava se přesouvá od principu individuální odpovědnosti k principu kolektivní viny na základě příslušnosti k rodu.

„V praxi to bude znamenat, že pokud člen rodiny (…) spáchá přestupek, je možné jej vymoci na zmíněných dávkách jeho samého nebo i jiného člena rodiny, pokud je pachatel tohoto přestupku dospělý. Věk osoby pobírající dávku, která může být takto postižena, není omezen, a osoba postižená výkonem rozhodnutí tak může být i dítě,“ upozornil advokát Uhl.

Novela předtím vyvolala spory ve Sněmovně i v Senátu, její kritici hovořili mimo jiné právě o dopadech na rodiny pachatelů přestupků. Podporovatelé zase poukazovali na vymahatelnost práva. Hrozba odebrání dávek by podle nich mohla od páchání přestupků odrazovat. Předlohu po jejím schválení podepsal prezident Miloš Zeman letos v srpnu.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP