Vláda schválila návrhy zákona o dovozu kulturních statků a autorského zákona

Vláda dne 25. října znovu schválila návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Dále návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů. Normy vláda odsouhlasila už dříve, ale protože je do konce svého volebního období neprojednala Sněmovna, ministři je předložili znovu.


Se zákonem o dovozu kulturních statků se Česká republika musí připojit k právní normě Evropské unie, která má ochránit kulturní dědictví v zemích jeho původu.
Důvodem přijímání evropské legislativy je snaha nejen zabránit nelegálnímu obchodování s kulturními statky a s tím souvisejícímu drancování archeologických nalezišť, ale případně i získávání peněz k financování terorismu.

Vláda zároveň opět schválila návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek. Ten by měl zajistit mimo jiné lepší ochranu dětí před nevhodným obsahem či obecně ochranu veřejnosti před projevy násilí a nenávisti i před nežádoucí reklamou. Zákon předložený ministerstvem kultury do českého právního řádu zavádí evropskou směrnici z roku 2018.

S návrhem zákona má být do českého právního řádu implementována směrnice, která obsahuje nový segment služeb, tedy platformy pro sdílení videonahrávek. Jednou z nejznámějších takových platforem je YouTube. Na ně se dosud nevztahuje téměř žádná právní regulace.

Novela autorského zákona má mimo jiné upravit prostředí jednotného digitálního trhu, zajistit ochranu a licencování autorských práv na internetu a spravedlivou odměnu pro autory nebo snížit zisky internetových platforem na úkor tvůrců obsahu, se kterým pracují.

Novela má také přizpůsobit úpravu některých výjimek z výlučných autorských práv digitálnímu prostředí a novým způsobům využívání obsahu ve výzkumu či vzdělávání, tedy třeba při distanční a on-line výuce a při zpřístupňování digitalizovaného kulturního dědictví.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP