Sněmovna podpořila změny daňových předpisů související s EU

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 29. listopadu 2019 poslala do dalšího kola vládní předlohu, která mění některé daňové zákony v souvislosti se změnou daňových předpisů EU. Zavádí například opatření proti daňovým únikům.

Předlohu nyní dostal k posouzení Rozpočtový výbor sněmovny. Ministerstvo financí ČR uvádí v důvodové zprávě, že zařadilo změny daňových zákonů do jedné předlohy kvůli větší přehlednosti pro ty, kterých se změny dotknou. Změny tak nebudou rozděleny do dílčích novel jednotlivých zákonů.

„Novela zákona o daních z příjmů přináší sjednocení v používané terminologii, která se týká mezinárodních smluv, a doplnění transpozice směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, tzv. směrnice ATAD,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová. Novela také upravuje omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů u společníků osobních společností.

V zákoně o DPH se v důsledku povinného zavedení evropské směrnice má zlepšit současný systém DPH ve vnitrounijní úpravě dodání zboží zavedením dílčích opatření, například zavedením dodatečných podmínek pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu. Slaďují se i pravidla uplatňování DPH u přeshraničních dodání zboží v řetězci s jedinou přepravou. Předloha zavádí i nový okruh automaticky vyměňovaných daňových informací.

Změny se týkají zákona o dani z příjmu, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních nebo zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Zpřesňuje i zákon o zvláštních řízeních soudních tak, aby jeho obecná ustanovení šla použít i na řízení podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.

 

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP