Předsněmovní poděkování členům volených orgánů ČAK

Odcházející předseda Komory JUDr. Vladimír Jirousek svolal na 21. říjen 2021, v předvečer 8. sněmu ČAK, setkání, jehož smyslem bylo ocenit volené funkcionáře za mnohaletou práci, vykonanou pro Českou advokátní komoru a českou advokacii. Setkání probíhalo v přízemí a na nádvoří Kaňkova paláce v Praze.

 

Úvod slavnostní části večera měl mezinárodní rozměr; jako první byl Českou advokátní komorou oceněn za budování přátelských vztahů mezi českou a slovenskou advokacií bývalý předseda Slovenské advokátní komory a bývalý ministr spravedlnosti SR JUDr. Tomáš Borec.

Další ocenění „Za přínos české advokacii“ a zlatý odznak do klopy s logem ČAK (v případě pánů) a zlatou brož s logem ČAK (v případě dam) a krásnou kytici z rukou doktora Jirouska postupně převzala řada významných kolegyň a kolegů:

Předseda ČAK vyznamenal dlouholetého a zasloužilého předsedu Kárné komise a historicky prvního předsedu i Odvolací kárné komise, jímž je dodnes, a to advokáta JUDr. Bohuslava Sedlatého, který působí v kárných orgánech ČAK 25 let. Dlouhé roky stojí i za nejstarší sportovní akcí ČAK – Sportovními hrami v Nymburce.

Za práci v Kontrolní radě obdrželi ocenění z rukou předsedy ČAK a předsedy Kontrolní rady doktora Jana Mikše JUDr. Marcela Marešová, JUDr. Lubomír Pánik, JUDr. Tomáš Prokopec, JUDr. Stanislav Řemínek, JUDr. Ladislav Vostárek, JUDr. Jaroslav Vovsík a JUDr. Jaroslav Liška in memoriam.

Za svoji dlouholetou práci v Kárné komisi obdrželi ocenění z rukou doktora Jirouska a předsedy Kárné komice doktora Herblicha JUDr. Karel Attl, Ph.D., JUDr. Jarmila Bajerová, JUDr. Marie Emilie Grossová, Ph.D., Mgr. Bc. Radim Hanke, JUDr. Ivana Horáková, JUDr. Petr Kotek, JUDr. Vladimír Kozelka, JUDr. Petr Meduna, JUDr. Vladimír Skalický a JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.

Oceněni byli dále i členové Odvolací kárné komise JUDr. Jiří Hartmann, JUDr. František Vavroch a JUDr. Dagmar Dubecká.

Za dlouholetou práci v představenstvu ČAK byl oceněn JUDr. Martin Vychopeň, který stál v čele Komory v letech 2009–2017.

Poděkování a jedlého dárku – obrovského krásného dortu – se dostalo i samotnému doktoru Jirouskovi, jenž končí ve funkci předsedy ČAK, kterou zastával v letech 2004–2009 a 2017–2021, a letos již nekandidoval do žádného orgánu ČAK.

 

Redakce AD
Foto redakce AD

 

 

Go to TOP