Podmínky pro návrat dětí do škol byly v souladu se zákonem, rozhodl NSS

Nejvyšší správní soud zamítl svým rozsudkem č. j. 7 Ao 21/2021 – 46 zveřejněným dne 20. října 2021 návrh na zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN ze dne 20. srpna t. r., a to v části čl. I až IV, podaný jménem školou povinné dívky A. V. ze Zlína. Podmínky, které Ministerstvo zdravotnictví stanovilo před návratem dětí do škol po letních prázdninách, neodporovaly zákonu.

 

Podle návrhu na zamítnutí uvedeného mimořádného opatření Ministerstvo zdravotnictví fakticky vytvořilo bludný kruh omezení a zákazů, z něhož nabízí únik jen očkování. Šlo tak prý v podstatě o vynucování očkování.

„Nejvyšší správní soud neshledal tyto námitky důvodnými, neboť se míjí s obsahem, smyslem a cílem mimořádného opatření. Navrhovatelka se zjevně snaží brojit proti očkování jako takovému. V napadeném mimořádném opatření však NSS ani při veškeré snaze nedokáže shledat náznak nátlaku na to, aby se navrhovatelka podrobila očkování,“ konstatoval soud.

Ministerstvo zdravotnictví v srpnu stanovilo, že se žáci na začátku školního roku musejí třikrát, konkrétně 1., 6. a 9. září, preventivně otestovat na koronavirus, a to buď přímo ve škole nebo v jiném zařízení. Povinnost nedopadala na očkované školáky ani na děti, které prodělaly laboratorně potvrzený covid-19. Kdo se testování nepodrobil, měl ve škole nosit ochranu dýchacích cest.

„Mimořádné opatření nabízí dostatečně širokou paletu možností pro to, aby děti a žáci mohli zahájit prezenční výuku za pokud možno bezinfekčních podmínek,“ stojí v rozhodnutí NSS.

Řadu námitek obsažených v návrhu označil soud za spekulativní. „Zcela nepodložená a spekulativní až konspirativní jsou pak tvrzení navrhovatelky o tom, že cílem mimořádného opatření je snaha o ekonomické zvýhodnění nijak nekonkretizovaných společností,“ rozhodli soudci. Nepřesvědčila je ani námitka, že očkování neposkytuje stoprocentní ochranu. Podle soudu není účinnost žádných opatření proti covidu-19 absolutní, přičemž očkování je jednou z možností, jak významně snížit riziko nákazy a přenosu infekce.

Na takovém postupu NSS neshledává nic závadného a konstatuje, že navrhovatelka jej svými značně tendenčními a spíše politickými námitkami relevantním způsobem nezpochybnila,“ rozhodli soudci.

Rozsudek NSS č. j. 7 Ao 21/2021 – 46 zveřejněný dne 20. října 2021 naleznete ZDE.

 

Zdroj: ČTK, NSS
Foto: canva.com

 

Go to TOP