Informace o pravidlech a průběhu volby do volených orgánů ČAK

Volby do volených orgánů Komory se řídí stálým volebním řádem sněmu České advokátní komory ze dne 16. října 2009, ve znění usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 11. října 2013 a usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 22. října 2017.

 

 

PRAVIDLA PRO HLASOVÁNÍ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ

 

1. Podoba a počet hlasovacích lístků

 

Pro každý orgán Komory je určen samostatný hlasovací lístek.

Hlasovací lístky jsou barevně odlišené:

 

  • č. 1 pro volbu do představenstva bílý;
  • č. 2 pro volbu do kontrolní rady modrý;
  • č. 3 pro volbu do kárné komise žlutý a
  • č. 4 pro volbu do odvolací kárné komise zelený.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Hlasovací lístky do kontrolní rady a kárné komise (hlasovací lístek č. 2 a 3) jsou tištěny oboustranně z důvodu vysokého počtu členů těchto orgánů.

 

Oprávněný advokát obdrží hlasovací set (hlasovací lístky pro volbu do všech orgánů Komory, barevné hlasovací karty pro hlasování na sněmu) v obálce s nápisem „HLASOVACÍ SET“ při své registraci v hotelu Clarion v den konání sněmu. Pozor, tato obálka není určena pro hlasování; příslušnou hlasovací obálku pro hlasování obdrží oprávněný volič až při registraci k volbám při vstupu do volební místnosti. Hlasovací obálka bude mít modrou barvu, a navíc bude opatřena kulatým razítkem ČAK.

 

2. Způsob hlasování

 

Hlasování se provádí tak, že na hlasovacím lístku označí oprávněný advokát křížkem rámeček před jménem toho kandidáta, pro kterého hlasuje. Takto lze označit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů (případně náhradníků) má příslušný volený orgán Komory (počet je uveden na každém hlasovacím lístku – viz vzor).

 

 

K jiným než uvedeným úpravám hlasovacích lístků nebude volební komise přihlížet.

Oprávněný advokát provede hlasování tak, že zaškrtne příslušný počet jím vybraných kandidátů na hlasovacím lístku, vloží lístek do orazítkované hlasovací obálky, kterou obdrží ve volební místnosti, a tuto hodí před volební komisí do hlasovací schránky. Hlasovací obálku je možné před zasunutím do hlasovací schránky jednou přeložit.

Hlasování se provádí najednou pro všechny volené orgány Komory, tedy do hlasovací obálky se vloží až čtyři označené hlasovací lístky.

K úpravě volebních lístků budou ve volebních místnostech k dispozici zástěny se stolky, psací potřeby a lupy pro lepší čitelnost jmen uvedených na volebních lístcích.

 

3. Hlasovací lístky nelze doplňovat

 

Počet kandidátů do jednotlivých orgánů Komory nelze na sněmu doplňovat, je konečný. K případným dopisovaným úpravám nebude volební komise přihlížet.

 

4. Neplatnost hlasovacích lístků a neplatnost hlasování

 

Hlasovací lístek je neplatný, jestliže:

  • je přetržený;
  • nebyl vložen do hlasovací obálky.

Hlasování je neplatné, jestliže:

  • na hlasovacím lístku je označeno více kandidátů, než je stanovený počet členů příslušného voleného orgánu Komory;
  • v hlasovací obálce byl odevzdán více než jeden hlasovací lístek pro každý volený orgán Komory.

 

Redakce AD
Foto: archiv BA

Go to TOP