V. Formánková, emeritní soudkyně ÚS: Toto ocenění bych přála všem soudcům

Rozhovor

 Již od roku 1979 se JUDr. Vlasta Formánková, čerstvá držitelka ocenění Právník roku 2023 v kategorii Občanské právo, specializovala na občanské právo a zůstala mu věrná po celou dobu své soudcovské činnosti. Podstatnou část její práce tvořila lidskoprávní agenda ochrany osobnosti a ochrana duševního vlastnictví. Pohled na interpretaci a aplikaci práva s přesahem do veřejného prostoru jí otevřel cestu z obecné justice k Ústavnímu soudu, kde působila od roku 2005. Po uplynutí mandátu soudkyně ÚS se vrátila ke Krajskému soudu v Plzni a navázala na předchozí občanskoprávní agendy – velký důraz kladla na tehdy přehlíženou a opomíjenou problematiku rodinného práva.

 

Ve svém kratičkém vystoupení po převzetí skleněné plakety svatého Yva na galavečeru Právníka roku 2023 Vlasta Formánková mimo jiné řekla: „Přiznám se, že si dnešního ocenění opravdu velmi vážím a děkuji za ně. Toto ocenění se vztahuje ke konci mé profesní kariéry a já bych takový závěr přála všem soudcům českých soudů…“

 

Redakci Advokátního deníku zajímalo, jak paní doktorka Formánková tuto  poctu vnímá, a proto ji požádala o krátký rozhovor:

 

Čím byste byla, paní doktorko, kdybyste nebyla právničkou, tedy ve Vašem případě soudkyní?

Při studiích na gymnáziu jsem měla představu studia cizích jazyků, abych se mohla stát překladatelkou či tlumočnicí.

 

Podstatnou část Vaší práce tvořila lidskoprávní agenda ochrany osobnosti a ochrana duševního vlastnictví. Proč právě tato problematika?

V souvislosti s přechodem ke Krajskému soudu v Plzni jsem považovala lidskoprávní agendu za profesní výzvu. O tuto agendu nebyl tehdy mezi soudci odvolacího soudu takový zájem jako o agendy odvolací. Možná proto jsem se snažila o její zviditelnění i ve veřejném prostoru, což se mně snad podařilo.

 

V roce 2005 jste byla jmenována ústavní soudkyní. Jak vzpomínáte na roky strávené na Ústavním soudu?

Roky strávené v pozici člena Ústavního soudu považuji za vrchol své soudcovské kariéry nejen po stránce odborné. Byla to rovněž unikátní příležitost pracovat s řadou výjimečných kolegů v soudcovském sboru a také příležitost poznat řadu opravdových osobností z jiných oblastí, než je právo. Na deset let mého mandátu a na Brno nelze zapomenout.

 

Patříte mezi spoluzakladatele Fakulty právnické ZČU v Plzni, kde dodnes působíte jako asistentka na Katedře teorie práva. Váš přínos ocenil v roce 2022 rektor Západočeské univerzity v Plzni. Co pro Vás toto ocenění znamenalo? A co pro Vás znamená udělení ceny sv. Yva?

Ocenění rektora Západočeské univerzity v Plzni jsem vnímala nejen jako můj výlučný přínos k založení Fakulty právnické ZČU v Plzni, ale i jako zasloužené ocenění nám „otcům zakladatelům“, kteří jsme tento projekt iniciovali, stáli na jeho samém počátku, navzdory tomu, že v povědomí veřejnosti zůstávají ti, kteří od nás štafetu převzali.

Udělení ceny sv. Yva je bezesporu prestižním oceněním, kterého si velmi vážím. To, zda a jak jsem jako soudkyně naplňovala jeho odkaz, musí posoudit jiní.

 

Děkujeme za rozhovor!

 

Studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončila JUDr. Vlasta Formánková v roce 1977. Od roku 1979 působila jako soudkyně Okresního soudu Plzeň-město, kde v letech 1990–1999 zastávala funkci předsedkyně soudu. Následně přešla ke Krajskému soudu v Plzni. Jako soudkyně Krajského soudu v Plzni se zabývala zejména civilním právem a lidskoprávní agendou. Podílela se na vývoji a vzniku informačního systému soudních agend (ISAS).

V roce 2005 byla jmenována ústavní soudkyní. Po uplynutí zákonného mandátu se v roce 2015 vrátila ke Krajskému soudu v Plzni, kde působila až do roku 2023 jako předsedkyně senátu.

Byla iniciátorkou a spoluzakladatelkou Fakulty právnické ZČU v Plzni, kde dodnes působí jako asistentka na Katedře teorie práva. Její přínos ocenil v roce 2022 rektor Západočeské univerzity v Plzni.

Své znalosti a zkušenosti využívá ve své činnosti pro Soudcovskou unii ČR – přestože ze zákona její soudcovský mandát k 31.12. 2023 zanikl, byla opětovně zvolena do Republikové rady Soudcovské unie ČR.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD, Jakub Štádler a archiv JUDr. Vlasty Formánkové

Go to TOP