K výzvám „Zastavte dětské exekuce“ se připojuje i Exekutorská komora

Počty dětských exekucí se stále snižují, nové se prakticky nenařizují. Podle aktuálních statistik je v současné době vedeno necelých 1800 dětských exekucí. Jak dne 14. října informovala Exekutorská komora ČR, připojuje se z výše uvedeného důvodu k výzvám, aby věřitelé vymáhání dětských exekucí zastavili. Komora také doporučuje zákonným zástupcům, aby v případě zjištění staršího či novějšího dluhu okamžitě kontaktovali věřitele – tedy ve většině případů obec či dopravní podnik – a požádali o zastavení exekuce.

 

Dětské exekuce až na extrémní případy typu, např. „podnikajících“ nezletilců, skutečně do moderní společnosti nepatří. Exekutorům bohužel nezbývalo nic jiného, než tyto exekuce provádět. “Pokud věřitel chtěl svoji pohledávku vymáhat v exekuci a soud o jejím zahájení rozhodl, exekutorovi nezbylo nic jiného, než tuto exekuci provést. Konečně i my sami máme děti a uvědomujeme si složitost situace, do které se nezletilé dítě dostane. Tam, kde však rodičovská péče a odpovědnost selhává, musí existovat mechanismy, jak nechtěnému problému zabránit,” vysvětluje situaci Mgr. Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR.

Díky úpravě zákonů v oblastí dětských exekucí (naposledy jde o novelu občanského zákoníku a občanského soudního řádu, která se stala účinnou od 1. července 2021) očekává EKČR v budoucnu minimální počty nezletilých v exekuci. Stále je jich ale vedeno přibližně 1800. EKČR připojením se k výzvám na věřitele věří, že jejich počet se v blízké budoucnosti přiblíží k nule.

Nejčastějšími důvody dětských exekucí jsou (či spíše byly) poplatky za odpad a různé pokuty jako např. jízdy na černo, půjčovné v knihovnách, příp. předlužená dědictví. Je tedy primárně na věřitelích, tj. dopravních podnicích a obcích či městech, jak rychle se danou situaci podaří vyřešit. Vše se urychlí tím, že zákonní zástupci sami začnou s těmito věřiteli jednat. Počet nezletilých v exekuci klesl za posledních osm měsíců téměř o čtvrtinu. Nejvíce se těchto nezletilých povinných nachází v Plzeňském a Ústeckém kraji a v hlavním městě Praha,“ dodal Jan Mlynarčík.

 

Zdroj: Exekutorská komora ČR
Foto: canva.com

 

 

 

 

Go to TOP