Advokáti ze střední Moravy se za covidu vzdělávali online a pomáhali potřebným  

Exkluzivně pro AD

Regionální středisko ČAK pro střední Moravu je nejmladším regionem ČAK. Vzniklo až v roce 2006, kdy ze dvou tradičních regionů – severní a jižní Moravy – byl vyčleněn region zahrnující v sobě Olomoucký a Zlínský kraj (podle tehdy nově zaváděného krajského uspořádání).

 

 


„Oba původní „advokátní“ moravské kraje byly totiž svojí rozlohou a počtem advokátů značně nevyvážené, a proto – ve snaze přiblížit advokátům z méně dostupných regionů akce Komory – vznikla myšlenka tohoto „středomoravského regionu,“ vzpomíná na dobu před 15 lety regionální představitelka JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M.


V současné době má středomoravský region celkově přes 600 činných advokátů, k 1. červnu 2021 to bylo přesně 686 advokátů, a zajímavé je i početní rozložení podle „soudních okresů“ – malý okres je jesenický se 14 advokáty, středně velké okresy jsou kroměřížský, přerovský, prostějovský, šumperský, uhersko-hradišťský a vsetínský, kde působí od 44 do 63 advokátů a zbývají dva velké okresy – olomoucký se 198 advokáty a zlínský se 147 advokáty.

 

„Z dnešního pohledu se jednoznačně jeví existence středomoravského regionu jako správná. A je nespornou skutečností, že pro život každého regionu jsou nejpodstatnější advokáti sami. Tedy ti, kteří se o dění v advokacii i v justici aktivně zajímají a jsou ochotni se na komorovém životě podílet,“ dodává regionální představitelka JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., která má dva zástupce, a to olomouckého advokáta Mgr. Michala ZahnášeJUDr. Janu Rejžkovou, advokátku ze Zlína. Nicméně jak sama říká, ve „svém“ regionu je mnoho dalších aktivních kolegů, na které se jako regionální představitelka může s důvěrou obrátit, „Proto bych jim všem ráda na tomto místě poděkovala!“


Každý odpovědný advokát, který poskytuje právní službu, musí dbát především na neustálé vzdělávání, sledování judikatury a změn právních předpisů. Proto činnost v regionu je zaměřena především na vzdělávací akce. „Díky podpoře Komory tak můžeme uspořádat kvalitní semináře a vzdělávací akce se špičkovými lektory i v regionech, takže kvalitní vzdělávací akce již dávno nejsou výsadou Prahy a Brna,“ dodala JUDr. Vidovičová. V regionu Střední Moravy se navíc osvědčila praxe střídavého konání akcí, které na sebe např. i tematicky navazují, v Olomouci a ve Zlíně.

Rysem současné doby je i skutečnost, že na advokáta jsou stále častěji kladeny zvýšené nároky i mimo oblast klasické advokacie. Podle regionální představitelky nároky související s požadavky na zabezpečení mlčenlivosti, a to v oblasti IT, GDPR apod. si žádají, aby byly pořádány i vzdělávací akce tohoto druhu. Doba, kdy každému advokátovi stačila jen tištěná sbírka ČAK o kárných rozhodnutích, je dávno minulostí. V regionu tak vzrůstá zájem o semináře zaměřené na postupy při výkonu advokacie.


Podle dalšího regionálního zástupce, olomouckého advokáta Mgr. Michala Zahnáše je od počátku existence regionu nejvýznamnější sportovní akcí badmintonový turnaj „O střevíc regionální zmocněnkyně“, který se koná tradičně ve sportovním areálu Omega Centrum sportu a zdraví v Olomouci. Duchovními otci, nadšenými organizátory a neúnavnými účastníky tohoto turnaje jsou kromě Mgr. Michala Zahnáše další zejména olomoučtí advokáti JUDr. Erik Orlet, Mgr. Jana Klosová a JUDr. Jaroslav Klimeš. Na tuto sportovní akci jsou tradičně zváni i příslušníci širší justice. (Na snímku jsou vítězové turnaje z roku 2018.)

Stalo se již tradicí, že regionální zástupci z celé České republiky se každoročně scházejí, hostitelem je vždy jeden z regionů. Region Střední Moravy měl tu čest kolegy hostit ve dnech 13. a 14. června 2019 v Olomouci.

Obtížné období se nevyhnulo ani středomoravskému regionu, v období pandemie covidu-19 byla jeho činnost utlumena, nicméně po počátečním útlumu se advokáti v hojném počtu účastnili online školení ČAK i seminářů pořádaných např. Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, která podstatně rozšířila atraktivní nabídku pro advokáty.

 

Přestože osobní setkání byla omezena, advokáti regionu se zapojili do společensky odpovědné činnosti a pomáhali potřebným. „Velmi pěkným příkladem regionální i advokátní solidarity v poslední době je finanční sbírka pro dceru zemřelé mladé advokátky „Naděje pro Bětku“. Vedle České advokátní komory, která ze sociálního fondu neprodleně přispěla, ani advokátům není lhostejný osud těch, kteří to nemají v životě jednoduché,“ uzavřela ohlédnutí za uplynulým obdobím regionální představitelka JUDr. Vidovičová.

Redakce AD
Foto: ČAK

 

Go to TOP