Důležité! Stanovisko sekce ADR k povinnosti mlčenlivosti advokáta

Upozorňujeme advokáty – zapsané i nezapsané mediátory – na stanovisko sekce ADR ČAK ze dne 23. září 2021, které reaguje na množící se porušování povinnosti mlčenlivosti:

 

  1. Činnost zapsaného i nezapsaného mediátora je tzv. jinou činností advokáta ve smyslu ust. § 56 odst. 2 zákona o advokacii.
  2. Advokát – zapsaný i nezapsaný mediátor tedy musí dodržovat povinnost mlčenlivosti, oprávněné zájmy klientů v mediaci mají přednost před vlastními zájmy advokáta.
  3. Dodržování povinnosti mlčenlivosti je dozorováno Komorou, advokáti – zapsaní i nezapsaní mediátoři spadají pod její kárnou pravomoc.

 

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., vedoucí sekce ADR ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP