Referenční asistent portálu Zákony pro lidi otevírá právníkům nové možnosti

Právní informační portál Zákony pro lidi poskytuje zdarma aktuální znění tuzemských zákonů a judikatury. Hlavní předností webu je možnost personalizace stránek, která je k dispozici předplatitelům prémiové služby Zákony pro lidi Plus. Zájemci zde mají k dispozici moderní sofistikované nástroje a pokročilé funkce, které mohou využívat podle vlastních potřeb. Jedním z takových nástrojů je i Referenční asistent.

Možná, že jste ještě neměli to štěstí. Třeba jste prostě jen nenarazili na příležitost, jak využít některou z moderních funkcí posunujících portál Zákony pro lidi z řady běžných vyhledávačů právních předpisů do zcela odlišné kategorie chytrých pracovních nástrojů. Ať je to jakkoli, jisté je, že jiné informační systémy něco podobného Referenčnímu asistentovi nabídnout nedokážou.

Referenční asistent poskytuje profesionálům práva detailní informace o novelizačních a odkazových souvislostech jednotlivých ustanovení vybraného předpisu. Zjednodušeně lze říci, že Referenční asistent vám nabídne unikátní pohled na historii toho, proč znění předpisu, který vás zajímá, dnes vypadá právě tak, jak vypadá.

Práce s Referenčním asistentem, který je dostupný výhradně předplatitelům prémiové verze Zákony pro lidi PLUS, je snadná a intuitivní. Nástroj se aktivuje tak, že v zobrazeném předpisu kliknete na ikonku šipky v kroužku, umístěnou vpravo na stránce. V případě, že je to pro vás jednodušší, můžete nástroj aktivovat i stisknutím litery „a“ přímo na klávesnici.

Po načtení se objeví u těch předpisů, které byly v minulosti změněny novelou, ikonky obrácených oranžových trojúhelníků. Trojúhelníky mají vrcholy nasměrované dolů proto, aby bylo zřejmé, že daný předpis byl pasivně novelizován. Pokud kliknete na oranžový trojúhelník u vybraného paragrafu myší, objeví se vám v novém okýnku nad aktuálním zněním paragrafu základní informace týkající se toho, o jakou novelizaci se jednalo a kdy proběhla.

Pokud vám pouhý náhled s výčtem změn daného předpisu nestačí, můžete na tento odkaz kliknout a dostanete se přímo na detailní přehled se zvýrazněnými změnami. A když v případě tohoto podrobného náhledu kliknete znovu na ikonku šipky v kroužku, umístěnou vpravo na stránce, objeví se grafické znaky zelených trojúhelníků s vrcholky směrovanými vzhůru. Tyto trojúhelníky upozorňují na to, že daný předpis aktivně novelizuje jiná ustanovení jiného předpisu.

Další unikátní funkce Referenčního asistenta je znázorněna modrým kolečkem. Tento grafický znak indikuje, že na konkrétní ustanovení míří odkazy z jiných předpisů, a umožňuje vnímat toto ustanovení ve všech kontextech. Po jeho rozkliknutí získáte podrobnější informace, včetně odkazů na příslušné poznámky pod čarou.

Referenční asistent je praktický nástroj, zejména v případech, když potřebujete zjistit, proč je text konkrétního ustanovení předpisu takový, jaký je. Pokud jej chytře a efektivně zkombinujete s ostatními vychytávkami nabízenými v rámci prémiové služby Zákony pro lidi PLUS, máte o starost méně s dohledáváním relevantních informací, s jejich porovnáváním, citováním, sdílením atd.

Ostatně, můžete se přesvědčit sami. Vyzkoušejte si na měsíc zdarma veškeré pokročilé nástroje a funkce nabízené prostřednictvím služby Zákony pro lidi PLUS. Více informací najdete na https://www.zakonyprolidi.cz/plus-na-zkousku.

Jsme rádi, že Vám můžeme sloužit! – Zákony pro lidi, Váš maják v moři paragrafů

Pavel Gardavský

Go to TOP