Příští týden se koná další kolo advokátních zkoušek, pozor na opatření!

Hned začátkem příštího týdne se v sídle ČAK v Praze – v Kaňkově paláci, v zasedacích místnostech v Myslíkově ulici, ale i v detašovaných prostorách Cevro institutu a také v Brně – v Kleinově paláci, budou konat písemné testy advokátních zkoušek a následně i jejich písemná a ústní část. Advokátní koncipienti i zkušební komisaři byli již v předstihu upozorněni na aktuálně platné Mimořádné opatření MZ ČR, které s účinností od 1. září 2021 ukládá organizátorovi hromadných prezenčních akcí povinnost kontrolovat osoby při vstupu na tyto akce.

 

„Česká advokátní komora je považována za organizátora takových hromadných akcí, proto jsme na to, že jejich účastníci budou muset splnit platné podmínky, upozorňovali individuálně písemně. Ale přece jen považujeme za důležité je raději připomenout, zvlášť když se jejich dodržování netýká pouze koncipientů při advokátních zkouškách, ale i advokátek a advokátů při našich seminářích a dalších vzdělávacích akcích,“ uvedla Ing. Lenka Matoušková, vedoucí odboru výchovy a vzdělávání ČAK.

Každý účastník je povinen podmínky uvedené v mimořádném opatření prokázat, což je možné čtyřmi způsoby. Za prvé tím, že absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, za druhé že nejdéle před 72 hodinami absolvoval antigenní test s negativním výsledkem, nebo za třetí, že byl očkován proti onemocnění covid-19. Očkování je třeba doložit národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování, když uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky v případě dvou dávkového schématu, nebo od aplikace jedné dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu. Čtvrtou variantou je doklad o tom, že dotyčný prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od něhož neuplynulo více než 180 dní.

Krajní variantou pro ty, kteří se nebudou moci prokázat žádným z těchto dokladů, je podstoupení vlastního preventivního antigenního testu, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, přímo na místě s negativním výsledkem.

České advokátní komoře se jako organizátorovi akcí zakazuje osoby, které nesplňují výše uvedené podmínky nebo jejich splnění nemohou prokázat, či dokonce vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo na jakoukoliv hromadnou akci vpustit.

„Naštěstí jsme k takovému kroku na našich vzdělávacích akcích, které se po prázdninách již uskutečnily, nemuseli přistoupit a v této souvislosti bych chtěla moc poděkovat všem účastníkům za jejich pochopení, součinnosti a odpovědný přístup. Věříme, že to společně zvládneme i na našich dalších akcích a že výše uvedená nutná opatření nijak nenaruší hladký průběh advokátních zkoušek, seminářů i plánovaného 8. sněmu ČAK,“ doplnila Lenka Matoušková.

Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP