Ministerstvo spravedlnosti: Až třetina soudních znalců není aktivních

Ministerstvo spravedlnosti se domnívá, že až třetina ze soudních znalců není aktivních a znalecké razítko si ponechává jen ze statusových důvodů. Podle nové právní úpravy musejí stávající znalci, kteří chtějí v činnosti pokračovat i po roce 2025, požádat o zápis do nového seznamu a složit vstupní zkoušku. Žádost zatím podalo jen zhruba pět procent znalců z celkového počtu. Ředitel odboru znalců Mgr. Jan Benýšek řekl, že chce profesi zvýšit prestiž a také odměnu, která nyní činí 350 až 450 korun za hodinu.

Znalec žádající o zapsání podle nového zákona musí doložit požadované vzdělání odpovídajícího směru a mít odpovídající materiálně-technické zázemí. Stávající znalci skládají jen obecnou část vstupní zkoušky, která se týká právních předpisů souvisejících se znaleckou činností. Noví zájemci musí složit i zkoušku zvláštní, tedy odbornou.

První obecné zkoušky uspořádalo ministerstvo letos v červnu. Přihlášení znalci v nich měli úspěšnost 89 procent, soudní tlumočníci a překladatelé stoprocentní. „Jsou to první stateční, kteří zkoušejí nový systém. Ten není nastaven nikterak přísně,“ komentoval výsledky ředitel Benýšek. Připustil, že proces se rozjíždí pomalu. Věří ale, že ostatní znalci „čekali, jak to dopadne“ a že nyní bude zájemců více.

Profesní zkoušky podle něj ministerstvo řeší s jednotlivými odbornými pracovišti, které budou sestavovat zkušební komise. Do konce letošního roku úřad počítá s přezkoušením jednotek až desítek nových zájemců o vykonávání znalecké činnosti.

Znalců je nyní 6592, přičemž celkem 2483 z nich se zatím nepřihlásilo do nově zřízených datových schránek. Podle zákona přitom mají soudy či úřady povinnost komunikovat se znalci výhradně tímto způsobem. Ministerstvo míní, že spíš, než počítačová negramotnost je důvodem nezájmu o schránky to, že řada znalců ve skutečnosti není aktivní. „Pro systém nejsou přínosem a ztěžují orgánům veřejné moci práci,“ podotkl ředitel Benýšek.

Součástí nové právní úpravy je také povinná transparentnější struktura znaleckých posudků. Mělo by z nich tak být jasnější, jakým způsobem znalec došel ke svým závěrům. To by mělo ve výsledku zrychlit soudní řízení a zmenšit počet objednávaných posudků, protože soudce si v rámci hodnocení důkazů bude moci snáze udělat názor na to, který ze dvou dodaných posudků je relevantnější.

V současné době je na rozhodnutí orgánu veřejné moci, jak vysoké znalečné znalci v rámci stanoveného rozmezí přizná. „Jsme si vědomi toho, že odměna není nikterak valná. Znalci i tlumočníci jsou špičky svého oboru. Ministerstvo by chtělo sjednotit přístup, aby za totožnou práci dostávali totožnou odměnu,“ uvedl Benýšek.

Zatímco stát znalcům platí 350 až 450 korun na hodinu, u objednatelů z řad veřejnosti je odměna smluvní, což je výhodné pro znalce z komerčně atraktivních odvětví. „Buď se odměna plošně zvýší všem, anebo se stát začne chovat trochu tržně, začne si analyzovat oblasti, které nejsou komerčně zajímavé, a tam bude navyšovat,“ nastínil úvahy ministerstva Mgr. Benýšek, který přiznal, že jde o poměrně kontroverzní téma.

„Pokud bychom toliko zvedli odměnu, tak tu oblast nespasíme. Snažíme se zvýšit i prestiž,“ podotkl ředitel. Jednou ze zvažovaných možností je to, aby znalecké ústavy, například nemocnice, mohly vykazovat znaleckou činnost i jako vědeckou.

Znalci i tlumočníci kritizovali Ministerstvo spravedlnosti za nepřipravenost změn, které vstoupily v účinnost od počátku letošního roku. Vadilo jim, že nemají k dispozici nové průkazy a pečetě nebo že nefunguje nový elektronický seznam znalců a seznam jejich úkonů. Ministerstvo k tomu dnes sdělilo, že lidé, kteří prošli novým procesem, už průkazy dostávají. Potvrzení k pečetím úřad rozeslal na jaře, stovky adresátů je ale podle ministerstva nedostaly proto, že neměly správně vyplněné doručovací údaje. Nyní již ministerstvo potřebné dokumenty zasílá do datových schránek. K elektronickým systémům ředitel Benýšek dodal, že se v současnosti testují a že pokud dodavatel odstraní do konce září všechny chyby, lze jejich spuštění očekávat v krátké době.

Zdroj: ČTK; MSp
Foto: AD

Go to TOP