Předseda ÚS připomněl v Terezíně pošlapávání základních lidských hodnot

Na Národním hřbitově v Terezíně na Litoměřicku se v neděli 5. září konala tradiční vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce. Tryzna se obvykle koná třetí květnovou neděli, letos se přesunula kvůli epidemické situaci na září.

Hlavní projev přednesl předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., který připomněl pošlapávání elementárních hodnot a průmyslové vraždění ve jménu zvrácené ideologie. Toto nezměrné utrpení, jak uvedl, nám musí být mravním imperativem velícím nám čelit novým příznakům xenofobie, antisemitismu a nesnášenlivosti. S politováním také podotknul, že se slova jako solidarita a humanita začaly vytrácet z veřejného prostoru.

Nacistický režim shromáždil v letech 1941 až 1945 v terezínském ghettu 15 000 Židů z celé Evropy. Jen pětina z nich se dožila konce druhé světové války.

Zdroj: Ústavní soud
Foto: Památník Terezín

 

Go to TOP