Slovenská vláda se omluvila za protižidovská opatření z období války

Slovenská vláda se dne 8. září 2021 omluvila za „nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov“, známé jako tzv. Židovský kodex

Slovenská vláda se dne 8. září 2021 omluvila za „nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov“, známé jako tzv. Židovský kodex, který země přijala v roce 1941. Učinila tak u příležitosti 80. výročí schválení těchto protižidovských opatření, jež připadá na 9. září.

 

Přijetím nařízení č. 198/1941 Sl. z. vyvrcholilo roční období platnosti ústavního zákona č. 210 ze 3. září 1940, jímž sněm SR zplnomocnil vládu vykonávat opatření „potřebná k vyřazení Židů ze sociálního a hospodářského života“. Kodex, který obsahoval 270 paragrafů, byl jedním z nejrozsáhlejších právních předpisů přijatých na Slovensku mezi roky 1939 až 1945 a patřil mezi nejkrutější protižidovské zákony v Evropě.

Na základě kodexu byla Židům za druhé světové války například odebrána většina politických práv nebo byla omezena jejich vlastnická práva a svoboda pohybu. Přijetí uvedených opatření předcházelo deportacím asi 70 000 Židů z území tehdejšího Slovenska do koncentračních táborů.

„Vláda Slovenské republiky cítí mravní povinnost veřejně projevit žal nad zločiny, kterých se dopustila tehdejší státní moc, zvláště nad tím, že 9. září 1941 přijala hanebné nařízení omezující základní lidská práva a svobody občanů židovského původu,“ píše se v prohlášení, o němž informoval Tiskový odbor Úřadu vlády SR.

Den přijetí Židovského kodexu, který se řadí ke stinným kapitolám slovenské historie, je v zemi památným dnem obětí holokaustu a rasového násilí. Například Ministerstvo vnitra přiblíží zmíněné kulaté výročí prostřednictvím výstavy dobových dokumentů, organizovány jsou i jiné připomínkové akce.

 

Zdroj: ČTK, vlada.gov.sk
Foto: canva.com

Go to TOP